Nyheter

Överklagar miljardkontrakt i tunnelbanans utbyggnad

tunnelentreprenad, tunnelbanautbyggnaden
Infranord tilldelas järnvägsentreprenaden E06 Västlänken. (Genrebild) Foto: Arvid Karlsson

En tilldelning av en entreprenad värd cirka en miljard kronor i tunnelbanas utbyggnad överklagas – en nyhet som Byggindustrin var först med att rapportera.
Det klagande
bolaget hävdar att de hade lägre anbudspris än vinnande bolaget, men att deras anbud felaktigt förkastades på grund av språkkrav. Nu kräver de att upphandlingen görs om.

Den aktuella upphandlingen gäller entreprenaden 9712 Sockenplan etapp 2 och Slakthusområdet. Det är en del av utbyggnaden av tunnelbanans blå linje.
Det är en anläggningsentreprenad från Globen i norr till Sockenplan i söder. Entreprenadens norra del, Slakthusområdet, omfattar cirka 850 meter spårtunnel och cirka 490 meter servicetunnel i berg inklusive station Slakthusområdet. Den södra delen, Sockenplan, består av cirka 140 meter betongtunnel och betongtråg för spår samt cirka 170 meter betongtunnel och betongtråg för serviceväg samt ombyggnad och anpassning av befintliga vägar.

Den vinnande anbudssumman

23 juni meddelade Förvaltning för utbyggd tunnelbana att OHL Sverige AB tilldelades upphandlingen. Grunden för tilldelningen var att det var det mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet. Deras anbudssumma är på 899 891 070 kronor.

Åtta anbud skickades in varav sex gick vidare till utvärdering. Ett av de anbud som förkastades kom från turkiska Soner Temel Mühendislik, STM. Region Stockholm ansåg att STM inte uppfyllt obligatoriska krav enligt förfrågningsunderlaget eftersom anbudet var på engelska och inte på svenska.

Yrkar att upphandlingen görs om

STM har nu ansökt om överprövning till förvaltningsrätten i Stockholm. STM anser att förkastandet inte är förenligt med de grundläggande upphandlingsrättsliga principerna om likabehandling och transparens. De menar att anbudet aldrig skulle ha förkastats utan i stället ha prövats och utvärderats i upphandlingen. Bolaget yrkar nu att upphandlingen görs om och att deras anbud inte förkastas.
I ansökan skriver också STM att deras anbudspris är lägre än vinnande anbudsgivares jämförelsesumma (anbudspris – avdrag för kvalitetskriterier).

Även om STM endast hade erhållit 0 poäng på kvalitetskriterierna och därmed erhållit 0 kr i avdrag på sitt anbudspris, hade STM:s jämförelsesumma således blivit lägre än vinnande anbudsgivares jämförelsesumma. Även om STM endast hade erhållit 0 poäng på kvalitetskriterierna och därmed erhållit 0 kr i avdrag på sitt anbudspris, hade STM:s anbud således utsetts till det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet och STM hade därmed tilldelats kontraktet i Upphandlingen.”

Oklart när dom meddelas

När dom besked i frågan om överprövning kan väntas är oklart, men projektchef Anna Sandahl tror inte att det kommer att påverka den planerade trafikstarten.

– Domstolsprocessen pågår och det är svårt att säga i dagsläget när vi kan vänta oss en dom. Under tiden jobbar vi vidare med allt annat som vi bygger i Söderort. Vi arbetar hela tiden med att hantera alla olika slags förändringar som alltid uppstår i så här långa och omfattande projekt och jag räknar med att överklagandet inte kommer att påverka trafikstarten 2030, säger hon.