Nyheter

Påbyggnader ger smartare resursanvändning

Påbyggnad Skellefteå Krafts huvudkontor. Foto: Martinsons

Många pratar hållbarhet nu och medvetenheten är stor, men samtidigt måste vi ställa oss frågan: Vad är hållbart byggande – på riktigt? Det skriver Daniel Wilded, produktchef KL-trä Martinsons, i ett debattinlägg. Samtidigt presenterar han också ett förslag på hållbart byggande.Det är många som pratar hållbarhet just nu. På alla möjliga nivåer och i alla möjliga forum. Det går knappt att äta en kanelbulle utan att få veta att den är miljöcertifierad och Dagens Industri har börjat redovisa utsläppsiffror på börssidorna. Vilket självklart är en bra trend. Medvetenheten är stor, hela vägen från beslutsfattare till allmänhet, och våra lösningar för framtidssäkert byggande blir ett naturligt alternativ. 

Men samtidigt måste vi ställa oss frågan:


Vad är hållbart byggande – på riktigt? Är det alltid smart att riva befintliga, fortfarande fungerande byggnader för att få utrymme att bygga nytt och förhoppningsvis hållbart? Eller finns det lösningar som är till och med bättre ur ett klimatperspektiv? Svaret är lyckligtvis ett rungande JA! Med dagens konstruktionsteknik och material är påbyggnader i limträ och KL-trä en del av lösningen på både klimatutmaningen och möjligheterna att förtäta våra stadskärnor.

Smartare resursanvändning är en nyckel. Egentligen borde det vara en självklarhet att ta tillvara fullt funktionella hus. Inte minst med tanke på att en stor del av husets klimatkostnad i mångt och mycket redan är tagen, eftersom husets klimatpåverkan framför allt sker i byggnadsfasen och inte i driftsfasen. Med smarta påbyggnader tar vi hänsyn till att tillgången på resurser trots allt är begränsad, vilket är ett ansvarstagande som alla inom byggsektorn som helhet måste ta. Oavsett vilken typ av byggmaterial det handlar om.

Dessutom ökar byggnadernas nyttjandegrad. Som det är nu står de flesta hus i våra städer oanvända en stor del av dygnet, oavsett om det handlar om kontor, affärslokaler eller bostäder. Resursanvändningen skulle vara betydligt smartare i en fastighet som efter en påbyggnad inrymmer såväl kontor som bostäder – och därmed är igång en större del av dygnet. I tider när samägande och delningsekonomi blir allt vanligare är det faktiskt en tanke som ännu fler borde titta närmare på. Och eftersom limträ och KL-trä är material som är lätta i förhållande till sin egen styrka, kan påbyggnader många gånger genomföras utan ekonomiskt kostsamma stomförstärkningar.

Ett bra tecken – världen tittar på Sverige. Ja, så är det faktiskt när det handlar om sättet vi har utvecklat lösningar för att använda trä som konstruktionsmaterial. Det blev inte minst tydligt när vi på Martinsons föreläste på den internationella träbyggnadskonferensen Woodrise i Quebec tidigare i höst. Vi fick stort intresse för våra lösningar, framför allt kring de påbyggnader som vi har gjort både i centrala Stockholm och övriga landet. Helt klart är att vi i Sverige ligger vi extremt långt framme och det kändes självklart att kunna inspirera även internationella aktörer till nya idéer. Dessutom är just påbyggnader av befintliga fastigheter ett område som vi hela tiden fortsätter att utveckla. Ett bra exempel på det är samverkansprojektet Timber on top, med målsättningen att förlänga livslängden på befintliga fastigheter genom hållbara påbyggnader. Som en av de deltagande parterna i projektet ska det bli spännande att försöka ta de resurssmarta lösningarna till nästa nivå.