Nyheter

Packhuskajens brygga rustas från pråm

Packhuskajen i Göteborg. Foto: ÅF

Nu har upprustningen av träbryggan vid Packhuskajen i centrala Göteborg påbörjats.
Bland annat ska 400 träpålar bytas ut mot 25 betongpålar och arbetet kommer att utföras från en pråm på vattnet.

Stadsmiljöer med begränsade arbetsytor är en utmaning när stora anläggningsmaskiner behövs för att rusta upp gamla miljöer. När Svevia i vinter renoverar den gamla bryggan vid Packhuskajen kommer arbetet i huvudsak att ske från en pråm på vattnet.
– Det kanske låter krångligt, men är ett mycket vanligt utförande som Svevia ofta använder sig av vid jobb med hamnar och kajer, säger Louise Trens, projektingenjör, Svevia.

Rivningen av den gamla bryggan har påbörjats och konstruktionen beräknas starta med pålning i mitten av november.
Den gamla träbryggan vilar på inte mindre än 400 pålar.
– Den konstruktionen har gjort sitt nu. Vi kommer att kapa av de gamla pålarna vid bottennivå, eller under bottennivå, med hjälp av dykare och slå ner nya. Det gör vi genom att placera en pålningsmaskin på pråmen som slår ner nya pålar, säger Louise Trens.

På de nya pålarna byggs sedan den bärande konstruktionen av balkar i betong, stål och limträ som det nya trädäcket vilar på.
– När bryggan är på plats fixar vi till en fin slutfinnish med stenläggning och ny belysning. Vi ska vara klara senast den 15 april, då ångaren Bohuslän lägger till vid bryggan för en ny sommarsäsong säger Louise Trens.

Uppdraget som Svevia har fått av Göteborg Stad är värt 8,7 miljoner kronor.