Nyheter

– Passivhus så mycket bättre än vanliga hus

Fler passivhus borde byggas i Sverige. Det menar Ulla Janson, som nästa vecka disputerar i ämnet. — Jag tycker att det är dumt att bygga traditionellt när vi kan så mycket bättre, säger hon.

Innan Ulla Janson började med sin avhandling arbetade hon som VVS-konsult. Då trodde hon aldrig att passivhus skulle kunna fungera.

— Jag förstod inte hur det skulle gå att värma hus med luft ovanför fönster och trodde att det skulle bli värmekuddar. Det var bra att jag blev motbevisad, säger hon.

En annan sak som överraskade henne var yrkesstoltheten på byggena.

— På många andra projekt har folk hängt med huvudet för att de inte har hunnit göra så fint som de har velat. Men här har det varit mycket raka ryggar, kreativa idéer och glada och stolta miner, säger hon.

Ulla Janson har följt byggprocessen och intervjuat hyresgäster i fyra passivhusprojekt:

  • Finnvedsbostäders hyresrätter i Värnamo.
  • Eksta Bostads hyresrätter i Frillesås.
  • Vårgårda hus villa i Lidköping.

En ombyggnad av ett hyreshus i Alingsås från 1970, som renoverades av Skanska.

Det viktigaste resultatet i avhandlingen tycker hon är att det går att bygga energisnålare än Boverkets byggregler.

— Det går att bygga mycket bättre än vad Boverkets byggregler säger, med vanliga material och vanliga snickare, och inte så mycket extra tid och pengar, säger hon.

Visste vi inte det redan?

— Jo, men nu får vi det bekräftat igen. Så noggranna mätningar har inte gjorts tidigare på så många projekt. Nu vet vi det svart på vitt, det går att bygga energieffektivt med bibehållen komfort, säger Ulla Janson.

Kritiker har pekat på flera problem med passivhus, bland annat ökade produktionskostnader, att bostäderna kräver mycket underhåll och att husen drar mer energi i byggskedet.

Men dessa invändningar avfärdar Ulla Janson som fördomar.

Finns det några problem med passivhus?

— Själva konceptet ser jag inga problem med, men kanske är man lite för ivrig att starta innan man har tänkt igenom målet. Men det har mer att göra med stressen i vår byggbransch.

Hon har följt byggprojekten från 2005 till 2010. När det första bygget kom igång i Värnamo var passivhus något mycket nytt.

— När vi började bygga fanns inga prefabricerade täthetsdelar, men det finns i dag, och sådant minskar både tid och pengar som går åt, säger Ulla Janson.

Men för alla fyra entreprenörer var dessa projekt de första passivhusbyggena. Därför drevs byggena i ett lugnare tempo än normalt.

— Man visste inte hur man skulle bygga så här lufttätt och man var osäker från entreprenörens sida hur det skulle bli, och då tog man i lite grann i tidplanerna, vilket gjorde att man fick lite lugnare tempo.

Avhandlingen läggs fram vid Lunds tekniska högskola den 26 november.