Nyheter

Passivhus ska utvecklas med EU-pengar

Västra Götalandsregionen har fått grönt ljus att leda EU-projektet ”Build with CaRe”. Tillsammans med tio regioner från fem länder ska satsningen leda till att det byggs energisnålare hus.

Build with CaRe, där ”CaRe” kan utläsas som ”Carbon Reduction”, löper fram till 2011 och kommer att fokusera på passivhustekniken som en viktig metod för att få ner energiförbrukningen. Det kommer att gå parallellt med Västra Götalandsregionens eget program för att stärka marknaden för energieffektivt byggande, till vilken miljönämnden har avsatt 24 miljoner kronor. EU-projektets budget ligger på 7,5 miljoner euro.

Västra Götalandsregionen har tagit initiativet till satsningen som ska främja lägre energiförbrukning i både nya och befintliga byggnader. Dessutom deltar aktörer från Belgien, Nederländerna, Storbritannien och Tyskland.

— Nu får vi en rejäl chans att driva på utvecklingen mot fler energisnåla hus. Det kan också ge fina exportmöjligheter för de västsvenska företag som håller sig framme och tar till sig kunskaperna om hur man bygger energisnålt, säger Per Olov Blom, ordförande för miljönämnden i Västra Götaland.

Utmaningen för projektet är att hitta bra styrmedel för få byggherrarna att vilja bygga mer energieffektivt. Därför har projektet två målgrupper; politiker och tjänstemän som arbetar med byggnads- och planeringsfrågor samt privata och offentliga husbeställare och fastighetsförvaltare.