Nyheter

Peab AB den mest ”hälsosamma” arbetsgivaren

Rapporten visar även hur villkoren på den svenska arbetsmarknaden har förändrats under coronapandemin. Hälsan förbättrats, för framför allt hemmajobbare, höginkomsttagare och män, samtidigt som jämställdheten har tagit en paus på många områden. Foto: Nyckeltalsinstitutet

 Peab är den ”mest hälsosamma arbetsgivaren”. Det står klart när Nyckeltalsinstitutet släpper sin årliga kartläggning av de mest attraktiva, jämställda och hälsosamma organisationerna i landet. 

Peab AB, Ellevio AB och Stadsbyggnadskontoret Göteborg erbjuder bäst arbetsvillkor i Sverige, enligt en ny mätning från Nyckeltalsinstitutet. 

Peab AB visar för andra året i rad att de erbjuder sina medarbetare mest hälsosamma arbetsvillkor i landet. Denna kategori baseras bland annat på faktorerna sjukfall, rehabresultat, sjukfrånvaro, friskvård och arbetsmiljöarbete.

Rapporten visar även hur villkoren på den svenska arbetsmarknaden har förändrats under coronapandemin. Hälsan förbättrats, för framför allt hemmajobbare, höginkomsttagare och män, samtidigt som jämställdheten har tagit en paus på många områden.

Kartläggningen visar även att vissa arbetsvillkor på den svenska arbetsmarknaden har förbättrats trots pandemin, primärt när det kommer till avgångar, löner och övertid.

 – Medarbetarna är organisationens viktigaste resurs och att kontinuerligt mäta och skapa sig en förståelse för hur de egna medarbetarnas arbetsvillkor ser ut, är en nyckel för att kunna driva organisationen framåt tillsammans med sina medarbetare. Det gör det möjligt att identifiera vilka områden som behöver förbättras, vilket också gör det möjligt att i likhet med Ellevio AB, Stadsbyggnadskontoret i Göteborg och Peab AB, hitta nyckeln till framgång, säger Tina Ekström, vd på Nyckeltalsinstitutet. 

Topplista – de mest attraktiva arbetsgivarna

1. Ellevio AB

2. Akademiska Hus AB

3. Humlegården fastigheter AB
 

Topplista – de mest jämställda arbetsgivarna

1. Stadsbyggnadskontoret i Göteborg

2. SBAB Bank AB

3. Sveriges Radio AB
 

Topplista – de mest hälsosamma arbetsgivarna

1. Peab AB

2. E-hälsomyndigheten

3. Bankgirot

 
Källa: Nyckeltalsinstitutet
 

Om kartläggningen

Kartläggningen baseras på insamlad statistik från 2020 och har genererats från en unik databas, med information om drygt 600 000 medarbetares faktiska arbetsvillkor, från drygt 300 företag och organisationer, i form av indexerade arbetsvillkor som bland annat sjukfrånvaro, friskvård, lön, övertid, chefsstrukturer och karriärmöjligheter. Kategorin Attraktiv arbetsgivarindex baseras på faktorer som bland annat tillsvidareanställningar, lika chefskarriär, gruppstorlek, kompetensutveckling, övertid och sjukfrånvaro.  Jämställdhetsindex baseras på faktorer som lika arbetsvillkor för män och kvinnor som t.ex. lön, ledningsgrupp föräldraskap, deltid och visstidsanställning. Hälsoindex baseras bland annat på faktorerna sjukfall, rehabresultat, sjukfrånvaro, friskvård och arbetsmiljöarbete.
 

Om Nyckeltalsinstitutet

Genomför kartläggning och systematiska mätningar som ger en överblick över arbetsvillkor, jämställdhet och hälsa – över tid och i jämförelse med andra i branschen. Nyckeltalsinstitutet har 25 års data om svenskt arbetsliv och utveckling i arbetsvillkor och arbetsmiljö.