Byggprojekt

Peab anlitas när akutsjukhuset byggs om

Eksjö sjukhus
Den nya akutingången till Höglandssjukhuset i Eksjö. Bild: Tengbomgruppen

Peab har fått uppdraget att bygga om delar av Höglandssjukhuset i Eksjö. Beställare är regionfastigheter, Region Jönköpings län och kontraktssumman uppgår till 300 miljoner svenska kronor.

Nu inleds arbetet med del B på Höglandssjukhuset som innefattar ombyggnation av de centralt placerade byggnaderna Hus 06 och Hus 25, däribland akutmottagningen. Ombyggnationen sker i flera etapper för att uppnå kraven på modern sjukvård och vårdmiljö. Målet är ett långsiktigt välfungerande sjukhus med flexibla lokaler samt tekniska system som möjliggör en god anpassningsbarhet mot förändrade behov.   

– Det är hedrande att vi har fått detta uppdrag och vi ser fram emot samarbetet med regionfastigheter. Att bygga om och till på ett sjukhusområde är både intressant och krävande. Vårt mål är, förutom att förse Höglandssjukhuset med moderna och fräscha lokaler, att verksamheten som pågår vid sidan av ska påverkas så lite som möjligt, säger Anders Bergeling, regionchef Peab.  

– Det här är ett viktigt och välbehövligt projekt då behovet av investeringar för Höglandssjukhuset är stort. Om- och tillbyggnaden av hus 06 och 25 bidrar till att ge våra invånare ett långsiktigt, välfungerande sjukhus med lokaler som lätt kan anpassas till förändrade krav och framtida behov. De nya och funktionella lokalerna kommer också att ge en bättre arbetsmiljö för våra medarbetare, säger regionstyrelsens ordförande Mia Frisk.

Uppdraget är en totalentreprenad i partnering med byggstart i december 2022. Ombyggnationen av husen ska vara färdig i maj 2025 och de utvändiga markarbetena ska vara avslutade i augusti 2025.

Projektet orderanmäls i det fjärde kvartalet 2022.