Nyheter

Peab anmäls för miljöbrott

När Peab byggde en ny bro i Karlshamn gick en avloppsledning sönder. Underentreprenören försökte laga läckan provisoriskt och meddelade inte kommunen. Nu har åklagare inlett en förundersökning om miljöbrott.

Karlshamns kommun upptäckte läckan ungefär fyra månader efter att den nya bron var färdig.

— Vi konstaterade att vi inte fick den volym till reningsverket som vi hade förväntat oss och började forska i vad som hade hänt, berättar Ulf Ohlsson, chef för samhällsbyggnadsförvaltningen på Karlshamns kommun.

När avloppsröret intill den nya bron grävdes upp syntes ett hål som mätte ungefär 40 centimeter i diameter. Inuti röret låg en del av stolpen som skulle hålla broräcket på plats.

— Entreprenören har försökt sätta ner stolpen där avloppsledningen går. Stolpbiten i ledningen kan inte ha kommit dit på annat sätt, säger Ulf Ohlsson.

Den skadade ledningen var provisoriskt lagad. Därför vet man inte hur länge avloppsvattnet har runnit ut i marken.

— Det har gjorts ett försök till lagning med felaktiga metoder. Man ska inte laga ett hål i en avloppsledning, utan byta ut en bit av röret, säger Inger Hansson, vatten- och avloppschef i Karlshamns kommun.

Miljöförbundet Blekinge Väst, som har tillsynsansvaret på miljöområdet, har anmält Peab till åklagare. Förbundet menar att utsläppet innebar en fara för människors hälsa eftersom det fanns en risk att tarmorganismer skulle nå vattendraget. Åklagaren har inlett en förundersökning om miljöbrott.

Uppskattningsvis har 4 000 kubikmeter avloppsvatten läckt ut. Kommunen upptäckte läckan för ett par veckor sedan och har nu lagat hålet. Kostnaden för arbetet, mellan 50 000 och 70 000 kronor, kommer kommunen att begära av Peab, som var totalentreprenör på bygget.
Peab har inlett en intern utredning av händelsen. Flera underentreprenörer var anlitade på bygget, bland annat en som ansvarade för stolphålen och en annan för räckesmonteringen.

Stefan Olsson, områdesansvarig på Peab, har kontaktat de båda underentreprenörerna men vill inte avslöja vad de har sagt. Vem som gjorde den provisoriska lagningen på ledningen vet han inte.

— Det är det jag behöver få reda på, säger Stefan Olsson.

Men Stefan Olsson menar också att kommunen bär ansvaret för en felprojektering i bygget.

— Räcket var ritat i samma linje som avloppsledningen, säger Stefan Olsson.