Nyheter

Peab avtalar om avfall

Minst 70 procent av Peabs avfall ska källsorteras. Det meddelar byggföretaget efter att de skrivit avtal med två återvinningsentreprenörer.

Det är företagen Sita och Ragn-Sells som skrivit treåriga koncernavtal med Peab. Tillsammans ska de öka återvinningsgraden av byggföretagets avfall. Enligt Jessica Fredriksson, miljösamordnare på Peab, handlar det om att nå en källsorteringsgrad på minst 70 procent.

— I dag vet vi faktiskt inte hur hög källsorteringsgrad vi har. I vissa områden, som i Stockholm, är vi väldigt duktiga med siffror uppemot 90 procent. Andra områden ligger lägre. Med detta initiativ vill vi få ett helhetsgrepp, säger hon.

Jessica Fredriksson säger också att man idag inte vet hur mycket avfall som produceras varje år inom Peab.
— Det är en så stor organisation med så många entreprenörer inblandade att det varit svårt att få en helhetsbild. Det enda vi vet är att siffrorna fluktuerar varje år, säger hon.

Har det varit bekymmersamt att ni inte haft koll på detta?
— Nja, att vi gör det här beror på att både vi och våra kunder ställer högre miljökrav på produktionen. Nu vill vi till exempel anpassa oss till EU:s nya direktiv som ställer hårdare återvinningskrav.

Enligt Peab ska den 70-procentiga källsorteringsgraden nås genom regelbunden statistik, komplett utrustning för källsortering och utbildning av medarbetarna.

— Det gäller att lyfta frågan. Det är många som inte tänkt på att man kan återvinna på arbetsplatsen, säger Jessica Fredriksson.