Peab bygger ny flygplatsterminal

Peab bygger ny flygplatsterminal
Illustration: Daniel Boberg, agnasARK arkitektkontor.

Peab har fått uppdraget att bygga den nya flygplatsterminalen i Sälen, med tillhörande garage och infrastruktur. 


Beställare är Scandinavian Mountains Airport AB och kontraktssumman uppgår totalt till 232 MSEK.

Terminalen, som blir cirka 6 000 m2, innefattar fyra gater och kommer att ta emot både inrikes- och utrikesflyg. Garaget på cirka 3 500 m2 kommer att inrymma brandstation, verkstad, tvätthall och uppställningsytor för de underhållsfordon som krävs för att bedriva en modern flygplats.

I anslutning till terminalen byggs tillhörande infrastruktur som parkeringsplatser och en anslutningsväg till Trafikverkets nya dragning av väg 1053. I uppdraget ingår även byggnation av en vatten- och spillvattenledning på sju kilometer, från Tandådalen till den nya flygplatsen.

Uppdraget är en totalentreprenad och byggstart har ägt rum. Projektet beräknas vara klart under augusti 2019. 

Relaterade artiklar

Bygger ishall i Landskrona
Mindre återbrukat än önskat för Fyrskeppet
Peab anlitas när akutsjukhuset byggs om
Ökad omsättning för Peab