Byggprojekt

Peab bygger nya riksarkivet för 800 miljoner

Illustration över det nya riksarkivet i Härnösand
Målet är att det nya riksarkivet ska stå klart under 2025. Illustration: Tengbom

Peab får i uppdrag att bygga det nya riksarkivet i Härnösand. Beställare är Specialfastigheter och kontraktssumman uppgår till 800 miljoner svenska kronor.

Arkivbyggnaden i Härnösand, som omfattar cirka 34 000 kvadratmeter, kommer att bestå av en arkivdel samt en del för administration. Utöver väl anpassad utformning av arkiv och kontor kommer stor vikt att läggas på landskapsanpassning och utemiljö. Projektet kommer även att ha stort fokus på hållbarhet.

Primära hyresgäster kommer att vara Riksarkivet och Skatteverket. Riksarkivet har ett stort behov av fler och mer kostnadseffektiva arkivlokaler för att kunna ta emot de stora mängder arkiv som statliga myndigheter kommer att överlämna på sikt. Skatteverket genomför en förändring av sin verksamhet och ser därför behov av att samla sina fysiska handlingar till ett centralarkiv. Att bygga arkiv är komplext och lokalen ska bland annat vara skyddad mot vatten, fukt, brand och stöld.

Bygget av riksarkivet börjar i maj

– Vi är både glada och stolta över att vara utvald som entreprenör i detta samhällsbyggnadsprojekt som har ett stort intresse för både lokalsamhället och hela Sverige. Projektet ställer höga krav på oss som byggare. Här finns en stor mängd handlingar som är unika och inte kan ersättas. Vi har i planeringsfasen tillsammans med Specialfastigheter fokuserat mycket på att analysera framtagna lösningar som möter dessa krav och tillsammans planerat för den närliggande byggstarten, säger Fredrik Timan, regionchef på Peab.

Projektet består av två faser där den första fasen startade under hösten 2022 med bygghandlingsprojektering och fastställande av budget för projektet.

Fas två omfattar produktion och driftsättning och startar i maj 2023. Målet är att det nya riksarkivet ska stå klart under 2025.

Projektet orderanmäls i det andra kvartalet 2023.