Nyheter

Peab bygger om reningsverk i Luleå

Skiss som visar det ombyggda reningerverket.
Uddebo reningsverk med ny intagsdel. Bild: Norkonsult

Peab får i uppdrag att bygga om Uddebo avloppsreningsverk i Luleå. Kontraktssumman är 157 miljoner kronor och Luleå miljöresurs AB är beställare.

Projektet är kopplat till arbete med Östra länken, där nya huvudledningar för spillvatten anläggs fram till verket. Det är en ny intagsdel med inloppspumpstation, grovrening och sandfång som ska byggas, anläggas samt installeras.

– Jag är stolt över att vi med lokala resurser fått Lumires förtroende att med hållbarhet i fokus gemensamt genomföra detta projekt. Reningsverket är en samhällsviktig funktion som ska fungera över lång tid framöver, säger Jörgen Eriksson, regionchef på Peab.

Uppdraget är en totalentreprenad i samverkan med start under första kvartalet 2024 och beräknas slutföras under andra kvartalet 2026.

Projektet orderanmäls i det första kvartalet 2024.