Nyheter

Peab bygger ut Trelleborgs hamn

Visionsbild Trelleborgs Hamn.

 Peab har fått uppdraget att bygga två nya färjelägen inklusive ramper samt en ny sidoramp till ett befintligt färjeläge i Trelleborgs hamn. Beställare är Trelleborgs Hamn AB och kontraktssumman uppgår till 328 MSEK. Byggstart sker i juni 2020 och projektet beräknas vara klart vid årsskiftet 2021/2022.

Trelleborgs hamn är Skandinaviens största RoRo-hamn (för rullande trafik) med cirka 30 ankomster och avgångar varje dygn.

För att bygga ut hamnen ska bland annat helt ny mark anläggas där det idag är hav. Det görs med hjälp av muddermassor som tas upp från havsbotten och som stabiliseras och asfalteras för att bli en del av det nya hamnområdet. Till de nya färjelägena anläggs cirka 700 meter spont för de nya kajkonstruktionerna. Dessutom sker grundläggning och uppförande av ramper och övrig hamnutrustning. Peab ansvarar för projektering och konstruktion av samtliga åtgärder som ingår i projektet.

De nya färjelägena gör att fartygstrafiken flyttas längre bort från bebyggelsen i centrala Trelleborg. Det ger stora miljöfördelar, bland annat för luftkvaliteten, samt resulterar i bättre logistik, kortare tid och ökad säkerhet vid manövrering av fartygen inom hamnområdet. 

– Vi ser fram emot att vara delaktiga i att utveckla hamnen och att bidra till Trelleborgs hamns vision om att stärka sin position som Östersjöns effektivaste och klimatsmartaste hamn. En av Peabs styrkor är att vi är lokala och kan säkerställa rätt resurser under hela projektet, från komplicerad grundläggning till färdig och driftsatt anläggning, säger Göran Wiking, regionchef på Peab, i ett pressmeddelande.

Projektet har stort miljöfokus. Peab berättar att de i byggskedet arbetar för att minimera miljöpåverkan bland annat genom de egenutvecklade produkterna ECO-Betong och ECO-Asfalt. ECO-Asfalt minskar till exempel koldioxidutsläppen med cirka 63 procent jämfört med traditionell asfalt, enligt Peab. Stora delar av transporterna som kommer att användas drivs av HVO-diesel som är förnybart och hållbart. Stålleveranser, som är en betydande del i projektet, kommer mestadels att transporteras via järnväg och båt.

Uppdraget är en totalentreprenad. Byggstart sker i juni 2020 och projektet beräknas vara klart vid årsskiftet 2021/2022.