Nyheter

Peab Byggsystem startar eget konstruktionsföretag

Jan Lövgren ser fram emot sin nya utmaning i rollen som VD för K-System. FOTO: Roger Nellsjö

Peab Byggsystem expanderar genom att starta ett helt nytt företag – K-System. Det nya företaget ska säkra den verksamhetskritiska konstruktionskompetensen och innebär i ett första skede att drygt tio nya arbetstillfällen skapas. Vd Jan Lövgren rekryteras från Cowi och tillträder i juni.

Peab Byggsystem, en av Sveriges ledande leverantörer av prefabricerade betongelement och stomentreprenader i betong, är en del av Peabkoncernen. I och med den nya satsningen omfattar grupperingen tre bolag –  Byggelement, Smidmek och K-System. När det gäller Smidmek och Byggelement är verksamheten uppdelad i två tydliga affärserbjudanden: Smidmek utför stomentreprenader och Byggelement levererar prefabricerade betongelement som exempelvis fasader, innerväggar, trappor, skalväggar, plattbärlag, håldäck och balkonger.

Bolagsgrupperingen kompletteras nu via K-System med konstruktionskompetens vilket gör att samtliga moment i verksamheten finns inom Peab Byggsystem. Bakom satsningen ligger vetskapen om att en gemensam standard för samtliga ritningar över tid ökar både effektivitet och produktivitet samtidigt som risken för misstag till följd av den mänskliga faktorn elimineras så långt det bara går.

– Det här är helt rätt tänkt. Satsningen kommer att ytterligare öka både kvalitet och produktionssäkerhet genom att alla delar kommer närmare varandra, säger Jan Lövgren som har 30 års erfarenhet av branschen och den 1 juni tillträder som VD för nystartade K-System.

Den personal som K-System nu rekryterar utgörs av beräkningsingenjörer, uppdragsledare och projektörer.

– Initialt ska K-System serva både Byggelement och Smidmek med tillverkningsritningar och handlingar för hela stomkonstruktioner. Det känns väldigt bra att vi med expansionen knyter den här viktiga verksamheten närmare oss och kan få full förståelse för våra format och arbetssätt, säger Carl Rülcker, VD för Peab Byggsystem, i ett pressmeddelande.

Vd Jan Lövgren, civilingenjör med konstruktionsinriktning, kommer närmast från Cowi, en internationell teknikkonsult specialiserad inom teknikutveckling och samhällsbyggnad.

– Konceptet att integrera samtliga moment är helt rätt. Vi får nu en flygande start då vi redan idag är cirka tio personer med de resurser som finns i Peab Byggsystem i Stenungssund. Nu ska vi bli dubbelt så många innan året är slut – och då har vi bara börjat, säger Jan, i pressmeddelandet.