Nyheter

Peab drar tillbaka utdelningsförslag

Foto: Samuel Karlsson
Peabs styrelse har beslutat att dra tillbaka förslaget till årsstämman om ordinarie utdelning på 4:20 kronor per aktie. Beslutet har tagit med anledning av att de långsiktiga effekterna av coronaviruset är mycket svåra att bedöma.

Det framgår av ett pressmeddelande där bolaget även förutskickar succesiva åtgärder såsom korttidspermitteringar och utbildningsinsatser för att kunna hantera bolagets kostnader.

Byggverksamhet kännetecknas av långa ledtider mellan orderingång och färdigställda projekt.

”Peab har fram tills idag påverkats relativt lite av coronaviruset då merparten av produktionen är i gång. De långsiktiga effekterna av coronaviruset är däremot mycket svåra att bedöma och kommer bland annat att styras av orderingångens utveckling samt försäljningen av egenutvecklade bostäder och projekt. Det påverkas i sin tur av såväl djupet som längden på den ekonomiska nedgången i de länder där Peab har verksamhet”, resonerar bolaget.

Styrelsen och koncernledningen har på tisdagen haft en genomgång av situationen med fokus på att identifiera åtgärder som behöver genomföras vid olika scenarier på den nordiska byggmarknaden. Huvudsyftet är att skapa förutsättningar för att kunna hantera kostnadsmassan i en minskad verksamhet, samtidigt som den långsiktiga produktionskapaciteten säkerställs, heter det.

Exempel på åtgärder är korttidspermitteringar och utbildningsinsatser. Åtgärderna kommer att genomföras successivt och med utgångspunkt i hur marknaden utvecklas, uppger bolaget.

Den 24 mars meddelade Peab att företaget hade beslutat att senarelägga extrautdelningen av samtliga aktier i det nybildade fastighetsbolaget, samt att styrelsen skulle utvärdera förslaget till kontantutdelning inför stämman, vilket nu alltså resulterar i att utdelningsförslaget dras tillbaka.

”Styrelsens ambition är att löpande utvärdera utdelningskapaciteten och beroende av utvecklingen kunna fatta beslut om såväl kontantutdelning som tidpunkt för utdelning av samtliga aktier i Annehem Fastigheter”, skriver Peab på tisdagen.

Nyhetsbyrån Direkt