Nyheter

Peab får uppdrag av Trafikverket värt en halv miljard

Kartskiss som visar E22 trafikplats Lund Södra och väg 108 samt ett foto på Göran Wiking, regionchef på Peab.
E22 trafikplats Lund Södra och väg 108 och Göran Wiking, regionchef på Peab. Illustration: Trafikverket Foto: Pean

Peab har fått uppdraget att bygga om E22 Trafikplats Lund Södra samt väg 108 mellan Staffanstorp och Lund. Beställare är Trafikverket och kontraktssumman uppgår till 533 miljoner svenska kronor.

Trafikplats Lund Södra på E22:an och väg 108 trafikeras dagligen med över 50 000 fordon. Den höga belastningen ger vid vissa tidpunkter upphov till köer på avfartsramperna som sträcker sig ut på E22:an.

Trafikplats Lund Södra får en ny utformning med cirkulationsplats och klöverbladsramper och samtliga broar på sträckan ersätts med nya. Väg 108 mellan Staffanstorp och Lund breddas till 2+2-körfält med mittseparation och broar för planfri korsning av vägar samt gång- och cykelvägar. Det skapar en säkrare trafiksituation med högre kapacitet att hantera mängden fordon, vilket samtidigt förbättrar möjligheterna till arbetspendling samt framkomligheten för kollektivtrafik och godstransporter. E22:an kommer att vara öppen för trafik med undantag av några helgavstängningar.

Ska vara klart om två år

Trafikverket ställer höga miljökrav på projektet, däribland ska utsläpp av växthusgaser och energianvändning minska med minst 42 procent i förhållande till utgångsläget.

– Det är ett stort och komplext arbete vi tar oss an och det passar oss. Utmaningen blir att störa trafiken så lite som möjligt. För att möta de högt ställda klimatkraven kommer vi bland annat att använda ECO-Betong och ECO-Asfalt i projektet, säger Göran Wiking, regionchef på Peab.

– Bättre trafiksäkerhet och framkomlighet för kollektivtrafiken, de som arbetspendlar och näringslivets transporter. Det blir vinsterna när Trafikverket bygger om i trafikplatsen Lund Södra och på väg 108 mellan Staffanstorp och Lund, säger Katja Phelan, Trafikverkets projektledare.

Uppdraget är en totalentreprenad med start i februari 2024 och beräknas vara klart i december 2026.

Projektet orderanmäls i det fjärde kvartalet 2023.