Nyheter

Peab flyttar in i egna kvarter

Nya Peab Center i Ulriksdal. Foto: Samuel Karlsson

Ulriksdal är Peabs viktigaste projekt i Stockholmsområdet. Här bygger man en helt ny stadsdel och nu flyttar man in i sitt nya kontor som ligger mitt i området.
– Det här är Peab som samhällsbyggare. Här visar vi hela bredden på vad vi kan göra, säger Stefan Danielsson, affärsområdeschef Bygg.

Det är ljust och fräscht när vi kliver innanför dörren på Peabs nya Stockholmskontor. En ljusgård öppnar sig innanför entrén och den fortsätter upp genom byggnadens alla våningsplan. Den ger en känsla av rymd åt byggnaden och skapar samtidigt ytor som fungerar som spontana mötesplatser för medarbetarna. På markplan finns även en restaurang som inbjuder till att mötas. Peab är både beställare och utförare av kontorsbygget och det ger lite speciella förutsättningar och krav på projektet.

– Det har varit väldigt kul att jobba som arkitekt med så engagerade beställare. Önskelistan var inledningsvis väldigt lång och det har krävt mycket jobb för att få ihop alla synpunkter inom de ekonomiska ramarna som fanns. Men vi har lyckats hålla både budget och tidsplan, säger Anders Nyström, ansvarig arkitekt, Archus.

I och med flytten till det nya kontoret samlar Peab verksamheterna i Stockholm under samma tak. Tidigare satt de olika affärsområdena på olika platser. Man kallar det för Peab Center och har liknande kontor i Göteborg och ytterligare ett är på gång i Malmö.

– Genom att samla alla resurser i ett gemensamt kontor skapar vi en öppenhet mellan de olika delarna av företaget och främjar kunskapsutbytet mellan medarbetarna. Det är viktigt för Peabs utveckling i Stockholm, säger Stefan Danielsson, affärsområdeschef Bygg.

Vi kliver in i hissen och åker upp till nionde våningen i det nya kontoret. Från en regnvåt terrass får vi en överblick över hela Ulriksdal. Här har Peab uppfört nya bostäder, skola, förskola, lokaler för samhällsservice och kontor. Men det är bara början på utvecklingen som planeras för området.

– Vi är väldigt stolta över vårt nya kontor men vi är framförallt stolta som samhällsbyggare att kunna visa upp hela området Ulriksdal. Det känns extra roligt att vi sätter oss själva i det här området där vi har så många projekt på gång, säger Stefan Danielsson

Totalt ska fem kontorshuset utvecklas i Ulriksdal inom Peab Fastighetsutveckling de närmaste åren. Närmast i tid ligger huvudkontoret för friskvårdskedjan Actic som byggs ovanpå ett parkeringsgarage. Därefter kommer kontorsprojektet The Garden som kommer bli områdets största byggnad. Och därefter planerar man två ytterligare kontorsprojekt längs med E4:an. Även NCC har planer på att uppföra kontor längre norrut i samma område.

– Det blir väldigt bra för de boende i området. Byggnaderna dämpar ljudet från motorvägen och reducerar bullret rejält. Det bidrar till att skapa en attraktiv stadsdel. Ulriksdal har dessutom ett av de bästa lägena när det gäller kollektivtrafik i Stockholm. Det är nära till den spårbundna trafiken och det tar mindre än tio minuter in till stan. Samtidigt har vi naturreservatet precis utanför dörren och närheten till golfbanan. Det här blir en stadsdel som kommer vara trevlig att vistas i dygnet runt, säger Fredrik Pettersson, regionchef Projektutveckling Stockholm och beställare av det nya kontoret.

Vi tar en trappa ner till plan åtta i det nya kontorshuset. Här sitter Peabs supportavdelning i ett öppet kontorslandskap med fasta arbetsplatser. Längre ner i byggnaden kommer två våningsplan reserveras för projektkontor. Där kommer det finnas möjlighet till mer flexibla lösningar. Men att satsa helt på aktivitetsbaserade arbetsplatser valde man bort i ett tidigt stadium.

– Innan vi satte igång med det här projektet var vi runt och tittade på mycket andra nya kontor. En del av dem hade väldigt goda erfarenheter av att jobba aktivitetsbaserat för andra hade det inte fallit lika väl ut. Vi utgick ifrån vad som passade för vår verksamhet och kom fram till att det var bäst med fasta kontorsplatser för medarbetarna, säger Louise Strömbeck, regionchef Bygg Stockholm och tidigare Arbetschef för själva Peab Center Stockholm.

Hela känslan av det nya kontoret är att det är ljust och rymligt. Det är något som även tas upp i den vita fasaden med partier med mycket fönster. Det är ett val som sticker ut från trenden som annars är rådande idag.

– Idag är det variation som gäller och mycket svarta kulörer. Men vi ville ha ett ljust hus som är lättsamt och trevligt och som står sig över tid. Tanken var att det skulle skilja ut sig från mängden och det tycker jag vi har lyckats bra med, säger arkitekten Anders Nyström.

För Peab startade expansionen av Ulriksdal med upprättandet av en första kontorsfastighet 2016 och när utvecklingen av området är färdig beräknas det finnas totalt 15 000 arbetsplatser och 2 500 bostäder i stadsdelen.

Av: Samuel Karlsson

Fakta om Peab Center:

  • Peab Center Stockholm har ett stort fokus på hållbarhet, både för människa och miljö. Kontoret avser att BREEAM-certifieras på nivå Very Good och energiförbrukningen är beräknad till 40 kWh/m2 per år, vilket är hälften av BBRs krav (Boverkets byggregler). 
  • Yta: 12.500 kvm
  • Arbetsplatser: 500
  • Kostnad: 453 miljoner kronor, varav den egna byggentreprenaden utgör 317 miljoner kronor.
  • Byggstart: Augusti 2017
  • Inflyttning: November 2019.