Nyheter

Peab Industri anklagas för skalbolagsaffär

I ett brev till finansdepartementet anklagas Peab Industri för en skalbolagsaffär. Bo ”Löparn” Engwall, känd aktiebloggare, har skrivit brevet där han uppmanar finansminister Anders Borg att agera mot bolagets affärer.

— Som jag ser det försöker Peab Industri utnyttja ett möjligt hål i lagstiftningen, säger Bo ”Löparn” Engwall.
— Vi har agerat korrekt, svarar Staffan Bremander, personal och informationsansvarig på Peab Grundläggning i Norden AB.

Anklagelserna gäller ett nytt anläggningsbolag inom Peab Industri, Peab Grundläggning. Bolaget har fyra bolag som sysslar med pålning och andra anläggningsarbeten. Innan namnbytet till Peab Grundläggning i oktober hette bolaget Resistentia Pharmaceuticals och var ett förlusttyngt forskningsbolag.

När bolaget inte hittade finansiärer för sin läkemedelsatsning försökte styrelsen hitta alternativ till konkurs. Enligt brevet till Anders Borg hittade dåvarande styrelseordföranden från storägaren Industrifonden, Jonas Brambeck, ett sätt.
”Däremot har styrelsen funnit en möjlig väg att kapitalisera värdet av Resistentias historiska förluster”, skriver Brambeck i ett brev till aktieägarna.

Alla turer slutar med att Peab Industri äger ett bolag med cirka en halv miljard kronor i förluster. I brevet till finansministern beskriver Engwall affären. Läs brevet i sin helhet genom att klicka här (pdf-fil)

Förlustbolaget Resistentia Pharmaceutical bytte den 21 oktober namn till Peab Grundläggning Norden AB. Den 14 november gick Peab Industri ut på sin hemsida med nyheten om det nybildade grundläggningsbolaget som då bestod av två svenska grundläggningsbolag, Peab Grundläggning och Tollarps Betong och Pålning, samt de två norska bolagen SMEFA A/S och nyligen förvärvade NSP, Nordenfjeldske Spunt og Peleservice A/S.”

Bo Engwall menar att Peab Industris betalning för förlustbolaget sker genom att Peab Industri köper resterande aktier till ett pris som står i relation till de förlustavdrag som Peab Industri kan göra. Hela förlustavdraget på en halv miljard kronor är värt nära 150 miljoner kronor, de 28 procent i bolagsskatt på en halv miljard som Peab Industri kan slippa genom att kvitta vinsten mot de gamla förlusterna i Resistentia Pharmaceutical.

Att köpa ett förlustbolag och använda bolagets förluster för att slippa betala skatt på vinst är inte lönsamt på grund av dagens lagstiftning, men på det här sättet räknar tydligen Peab Industri med att minska sin skatt med kanske över 100 miljoner kronor”, säger Bo Engwall.

Han skriver i brevet till Anders Borg att ”det vore bra om riksdag och regering skyndsamt utreder detta, och om det befinns möjligt och önskvärt täpper till denna av mig förmodade lucka i skattesystemet. Om den inte fanns skulle ju parterna ovan knappast ha ödslat energi på dessa transaktioner, visserligen i all deras enkelhet”.

Staffan Bremander, personal och informationsansvarig på Peab Industri kommenterar saken så här:
— Vi menar att vi agerat korrekt i bildandet av Peab Grundläggning Norden AB. Ytterligare kommentarer vill vi inte ge, säger han.