Nyheter

Peab klarade krisen

Trots en tolvprocentig nedgång i nettoomsättningen går Peabkoncernen ur krisen med bara lättare skråmor. Årsrapporten visar att områdena anläggning och infrastruktur gått riktigt hyfsat.

”Många av de farhågor vi hade i början av 2009 besannades inte”, skriver Peabs koncernchef Mats Paulsson i en kommentar till den purfärska årsredovisningen.

Hade det inte varit för den sviktande byggmarknaden kunde fjolåret ha slutat riktigt bra.

Det som ändå gått rätt väl, ”över förväntan”, är i första hand området anläggning inom Peab industri som ökade sin nettoomsättning och sitt rörelseresultat jämfört med året innan.

Anläggning, som innefattar grus, sten och fabriksbetong har inte varit lika starkt kopplat till bostadsbyggandet som de flesta andra av Peabs verksamhetsområden. Stora infrastrukturprojekt har med råge hållit volymerna uppe.

Ett par av ljusglimtarna var i fjol storprojektet Swedbank Arena i Solna — liksom den omgivande Arenastaden — och kongresshallen Stockholm Waterfront. Dessa tillhör de största projekt Peab någonsin varit inblandat i och projekten kommer att fortsätta några år framöver.

Något som kan tolkas som en varning inför framtiden från Peab är den tilltagande konkurrensen från utländska bygg- och anläggningsbolag.

”Det mesta talar för att den internationella konkurrensen kommer att hålla i sig och även förstärkas framöver. Ett exempel är inom infrastruktur där många stora, internationella bolag försöker dra nytta av tillväxten framförallt på den svenska marknaden. Som exempel kan nämnas att infrastrukturprojekten på Norra länken i Stockholm uteslutande tagits hem av utländska företag, om än i samarbete med svenska aktörer”, skriver Peabs koncernchef Mats Paulsson.

Fakta

Nettoomsättning

2009 — 35 140 miljoner

2008 — 39 262 miljoner

Rörelseresultat

2009 – 1 601 miljoner

2008 — 2 202 miljoner

Rörelsemarginal

2009 — 4,6 procent

2008 — 5,5 procent

Resultat före skatt

2009 — 1 647 miljoner

2008 — 1712 miljoner