Nyheter

Peab slog förväntningarna

Jesper Göransson, vd och koncernchef Peab AB. Foto: PEAB

Peab:s kvartalsrapport slog förväntningarna med råge.
Projektutvecklingsdelen agerade draglok i det första kvartalet, månader som är säsongsmässigt svaga för byggbolaget framför allt för affärsområdena Anläggning och Industri.
Det visar bolagets senaste kvartalsrapport. 

Här följer en punktvis sammanfattning av rapporten:

Högre vinst än väntat. Peabs rörelseresultat blev 290 miljoner kronor i första kvartalet (320 motsvarande tid i fjol). Väntat var 250 miljoner, enligt SME Direkt. Nettoomsättningen landade på 11.490 miljoner (11.105), mot konsensus 11.109 miljoner. Orderingången uppgick till 12.906 miljoner (11.114), mot väntade 11.421 miljoner.

Låg försäljningstakt Stockholmsbostäder. Peab noterar ett ”överutbud på vissa delmarknader” för bostäder med högre prislägen. Tillsammans med höjda krav för finansiering av bostäder medför detta ”längre försäljningsprocesser”, enligt Peab.

Mer normalt andra orter. ”Under första kvartalet hade vi en låg försäljningstakt i Stockholm medan vi har haft en mer normal aktivitet på många orter i Sverige, Norge samt i Finland”, skriver vd Jesper Göransson med påpekande om att Peab utvecklar och bygger bostäder i hela Sverige samt i stora delar av Norge och Finland samt att dessa huvudsakligen ligger ”i mellanprissegmentet”. Inom det segmentet ser bolaget ”att det fortsatt finns ett stort behov av nyproducerade bostäder”.

Projektutvecklingsdel slog förväntan. Peab sålde sammantaget 372 bostäder i kvartalet (515), medan produktion av 557 enheter påbörjades (549). Av den pågående produktionen om 6.265 enheter var 68 procent sålt vid utgången av mars, mot en försäljningsnivå om 72 procent av produktionen vid årsskiftet. Peabs projektutvecklingsdel rapporterade ett rörelse-resultat om 201 miljoner, SME-förväntan var 139 miljoner.

Industri och Anläggning är negativt påverkat av den stränga vintern. Affärsområdet Industri påverkades i det första kvartalet av den stränga vintern, främst inom Asfalt samt Grus och Berg. Affärsområdets omsättning var 2.178 miljoner (2.303) och rörelseförlusten ökade till 38 miljoner (23). Vinterväder Rörelseresultatet i Anläggningsdelen uppgick till 42 miljoner kronor (39) med en försäljning på 2,8 miljarder kronor (2,4).

”Ökade kostnader på grund av vinterväder påverkade negativt i första kvartalet”, skriver bolaget i rapporten angående Anläggningsdelen. Vidare påpekas att den ”starka orderingången” under 2017 bidrog till omsättningsökningen.

Inom området Bygg var intäkterna 6,6 miljarder (6,4) och rörelsemarginalen 2,2 procent (2,2) båda i linje med analytikersnittet.

Nyhetsbyrån Direkt