Nyheter

Peab startar forsknings- och innovationsavdelning

Nils Rydén, ny forsknings- och innovationschef på Peab.

Peab inrättar en ny koncernövergripande funktion för forskning och innovation. Chef för den nya funktionen blir Nils Rydén, med uppgift att samordna kunskap, omvärldsbevakning och rådgivning för Peabs alla fyra affärsområden. 

Forskning och Innovations uppdrag blir att stötta koncernledning och affärsområden med kunskap och omvärldsbevakning i den långsiktiga omställningen till klimatanpassade produkter och investeringar i ny teknik. Idag finns resurser som arbetar med forskning och innovation inom respektive affärsområde i Peab. Den nya funktionens uppdrag blir därför också att samordna arbetet i hela företaget.

”Ambitionen är att skapa ett starkare erbjudande och en effektivare organisation genom att samverka mer, men med en fortsatt stark lokal förankring i verksamheten”, skriver Peab i ett pressmeddelande.

Chef för den nya funktionen blir Nils Rydén, som har jobbat på Peab i olika roller sedan 2000, senast som forsknings- och utvecklingschef för Peab Anläggning samt som avdelningschef för Anläggningsteknik. Han kommenterar det nya uppdraget:

– Hela världen står inför en stor klimatutmaning vilket i princip påverkar allt vi gör. Hela samhällets hållbarhetsmål och utveckling inom digitalisering kommer skapa nya affärsmöjligheter som delvis ligger utanför Peabs befintliga verksamhet. Det handlar bland annat cirkulära material, vattenhantering, nya energitjänster och mycket mer. Framtiden kommer snabbt inom dessa områden och kräver att Peab satsar långsiktigt på forskning och innovation.

Vad blir den nya funktionens huvudfokus?

– Vi kommer att ha blicken fäst på framtiden och inte låta oss begränsas till nuvarande affär och verksamhet. Huvudfokus blir att jobba mot en kund och en affär så som den kan komma att se ut om ungefär fem till tio år. Det känns väldigt spännande.

Nils Rydén har en gedigen bakgrund i forskarvärlden. År 2004 blev Nils Peabs första industridoktorand. Han har även under perioder arbetat deltid på universitet i Sverige och internationellt så som LTH, KTH, Imperial College i London och Colorado School of Mines i USA.