Nyheter

Peab störst igen

Tufft för byggsektorn men Peab toppar listan över Sveriges 30 största byggföretag.

Etta igen. Peab toppar årets lista över landets största byggföretag, sett till omsättningen i Sverige. Det visar en sammanställning som Sveriges Byggindustrier gjort, baserat på siffror från 2018.


Peab, som prenumererat på förstaplatsen i sammanställningen Sveriges 30 största byggföretag de senaste åren, hamnar i topp igen. Men enligt Emil Flodin, analytiker på Sveriges Byggindustrier, är det fortsatt tufft för byggsektorn. Många av de renodlade bostadsutvecklarna presenterar en lägre omsättning jämfört med föregående år.

Vad har förändrats sedan tidigare år?

– De senaste åren har vi haft en mycket stark byggkonjunktur, det har lett till att företagen på den svenska byggmarknaden blivit fler och större och det är främst bostadsutvecklarna som utmärkt sig och vuxit snabbt under den uppåtgående konjunkturen. 2018 mattades den positiva trenden av till följd av en kraftig nedgång i byggandet av nya bostäder. Det syns på denna lista och nästan alla renodlade bostadsutvecklarna har minskat sin omsättning 2018. Även om de påbörjas färre bostadsprojekt så är det fortfarande många projekt igång och det övriga hus- och anläggningsbyggandet har fortfarande en uppåtgående trend. Därmed har konjunkturavmattningen ännu inte påverkat entreprenadbolagens omsättning negativt.

Något som förvånar i sammanställningen?

– Egentligen inte, vi har länge vetat att efterfrågan på nyproducerade bostäder faller och det påverkar omsättningen på de som bygger och utvecklar bostäder negativt.

Något företag som sticker ut negativt/positivt?

– Nästan alla företag med stort fokus på att utveckla bostadslägenheter sticker ut med sjunkande omsättning. Sedan har vi några andra företag och koncerner som vuxit mycket och snabbt, ett exempel är norska AF-gruppen som var nykomlingar på föregående års lista och som snabbt blivit en betydande aktör på den svenska byggmarknaden.

30 största byggföretagen efter omsättning i Sverige:

                              

2018 2017 företag Oms 2018 Oms 2017 Förändr % Anst 2018 Anst 2017 Förändr %
1 1 PEAB 41 936 40 892 3 12 365 12 158 2
2 2 SKANSKA 40 478 40 114 1 9 458 9 304 2
3 3 NCC 35 489 34 761 2 9 897 10 878 -9
4 4 JM 12 061 13 279 -9 2 070 2 090 -1
5 5 VEIDEKKE* 11 615 10 113 15 2 338 1 863 25
6 6 SVEVIA 1) 7 412 6 664 11 1 874 1 805 4
7 7 ERLANDSSON 6 704 5 978 12 2 249 1 956 15
8 9 SERNEKE 2) 6 460 5 567 16 1 070 942 14
9 10 Riksbyggen 3) 4 768 5 613 -15 3 020 2 728 11
10 11 OBOS* 4 215 3 684 14 949 999 -5
11 12 INFRANORD 3 984 3 672 8 1 847 1 760 5
12 14 WÄSTBYGG 3 652 2 838 29 279 241 16
13 8 BONAVA 4) 3 546 4 816 -26 267 229 17
14 13 HSB 5) 2 845 3 568 -20 164 160 3
15 18 MVB 2 690 2 294 17 497 480 4
16 27 AF GRUPPEN* 2 424 1 664 46 468 445 5
17 17 STRUKTON* 6) 2 257 2 571 -12 929 904 3
18 Ny APP-Koncernen 7) 2 198 2 109800 373 13 2 769
19 22 Zengun 2 152 1 652 30 196 124 58
20 19 IKANO Bostad 8) 2 105 1 840 14 455 442 3
21 Ny TUVE BYGG 1 955 1 438 36 239 218 10
22 30 BDX 9) 1 950 1 457 34 559 489 14
23 28 JSB 1 898 1 362 39 297 221 34
24 16 ALM Equity 1 883 2 692 -30 119 155 -23
25 26 STRABAG* 1 829 1 560 17 433 408 6
26 Ny LINDBÄCKS 10) 1 780 1 181 51 586 481 22
27 Ny SEHED byggmästargruppen 1 733 1 117 55 370 284 30
28 15 Oscar Properties 11) 1 732 2 712 -36 140 141 -1
29 23 NRC group* 1 698 1 665 2 352 334 5
30 Ny ELEDA Group 12) 1 664 1 044 59 711 582 22

  * För dessa bolag har omsättningen från den utländska koncernredovisning använts och justerats till SEK
7) Avser försäljning av bygg och entreprenadtjänster, den signifikanta utvecklingen från 2017 förklaras av företagsförvärv
Källa: Sveriges Byggindustrier