Nyheter

Peab-vd: ”Inför statliga byggarantier”

Bankernas kreditgivning fungerar inte, vilket i förlängningen innebär risk för att tusentals byggare förlorar jobbet. Låt Bostadskreditnämnden utverka statliga byggarantier, anser Mats Paulsson, vd för Peab.

— Vi har för närvarande en så pass låg ränta i vårt land att hjulen inom byggbranschen borde snurra för fullt. Men eftersom vårt banväsendes kreditgivning inte fungerar måste andra möjligheter ses över, skriver Mats Paulsson i en debattartikel i Dagens Industri.

Han föreslår att regeringen inför statliga byggarantier och låter Bostadskreditnämnden (BKN) hantera dessa. Kreditgarantin skulle bli en form av försäkring som långivare kan teckna för lån till ny- eller ombyggnad av bostäder.

— Detta kan verkställas utan någon risk för staten och skattebetalarna eftersom det finns en stor efterfrågan på bostäder i flertalet av landets kommuner, skriver Mats Paulsson.

I debattartikeln betonar han också att uppemot 3 000 Peab-anställda riskerar att förlora jobbet om inget görs åt situationen. Det skulle i sin tur innebära att fler än 12 000 anställda i andra branscher som aktiveras av byggprojekt även de hamnar i farozonen.

BKN har på regeringens uppdrag snabbutrett frågan om statliga garantier för lån till bostadsbyggande. I utredningen, som presenterades sista mars, föreslår nämnden att regeringen inför ett garantisystem där stöd ges för ”långsiktigt väl fungerande bostadsmarknader där konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot behoven”.