Nyheter

Peabs hemliga strategi <br></br> för Annehem

Peab har lagt ett bud på Annehem Fastigheter AB och byggbolagets strategi för bolaget är klar. Annehems bostads- och kontorsprojekt ska byggas klart, företagets befintliga kontor och bostäder ska renoveras och säljas.

— Bara byggproduktionskostnaden för Annehems projekt i Point Hyllie och kvarteret Oket är på 1- 1, 5 miljarder kronor. Sedan kommer vi att renovera ett antal fastigheter också och sälja, säger Jesper Göransson, finanschef på Peab som lagt ett bud om att köpa Annehem Fastigheter AB där Peab i dag äger 6,9 procent av aktierna.

Betyder det att ni inte kommer att behöva säga upp så mycket folk som väntat?
— Det kommer att skapa mycket sysselsättning om affären med Annehem fastigheter går igenom, men marknaden avgör när projekten och renoveringarna kommer igång, säger Jesper Göransson.

I Annehem Fastigheter AB ingår en fastighetsförvaltningsdel och en projektdel. Bolaget äger 43 fastigheter om sammanlagt 47 166 kvadratmeter kontor och bostäder som de i dag hyr ut.

— Men vi ska inte vara en långsiktig ägare som Annehem varit utan renovera fastigheterna och sälja dem, säger Jesper Göransson.

Men den stora drivkraften för Peab att lägga budet på Annehem Fastigheter är bolagets projektportfölj. I portföljen ingår ett seniorboende i Karlskrona om 2 800 kvadratmeter, 141 bostadsrätter i Malmö om 13 600 kvadratmeter och det stora projektet Hyllie Point i Malmö. Annehem har markanvisningar att bygga 45 000 kvadratmeter bostäder och kontor vid Hyllie Point.

— Första etappen av Hyllie byggstartas om en månad. När det gäller övriga projekt ska vi bygga dem också när de ekonomiska förutsättningarna finns, säger Jesper Göransson.

Från början var det tänkt att Kvarteret oket skulle bli 141 bostadsrätter men nu är frågan mer öppen.
— Det kan bli hyresrätter om vi kan räkna hem det, säger Jesper Göransson.

Peabs bud är tvådelat. Dels erbjuds aktieägarna i Annehem 21 kronor per aktie dels erbjuds aktieägarna att byta sina aktier mot Peab-aktier. Budet är maximalt värt 282 miljoner kronor.

Hittills har 61,5 procent av aktieägarna i Annehem Fastigheter accepterat budet från Peab. Med Peabs aktieinnehav i bolaget hamnar siffran på 68,4 procent. För att Peab ska ta över bolaget krävs att de får köpa minst 90 procent av aktierna i bolaget.