Nyheter

Peabs omsättning lägre än väntat

Peabs omsättning för 2007 var marginellt lägre än analytikerna väntat. Fjärde kvartalets vinst minskade jämfört med samma tidsperiod 2006, men för året var resultatet starkt.

Resultatet före skatt fjärde kvartalet 2007 uppgick till 446 miljoner kronor, jämfört med 495 miljoner för samma tidsperiod 2006. Men för helåret räknat var resultatet starkt.

En trög bostadsmarknad i december visade sig dock vara tillfällig, i januari 2008 vände försäljningen uppåt igen. Orderläget är fortsatt starkt, uppger Mats Paulsson, Peabs vd. Han lyfter fram företagets starka rörelseresultat för året i en kommentar till bokslutskommunikén:
— I en gynnsam byggkonjunktur uppvisar Peab ett rekordstarkt rörelseresultat. Den starka intjäningen märks i flertalet av våra enheter, vilket tillsammans med effekter av utdelningen av Peab Industri medför att Peabs finansiella ställning fortsätter att förstärkas. Detta ger oss ytterligare möjligheter att utveckla företaget.

Mats Paulsson bedömer att tillväxten på den svenska byggmarknaden kommer att mattas av under det kommande året.
— Mycket talar för att den svenska byggmarknadens tillväxt nu dämpas från en nivå på cirka 7 procent under 2007 till en nivå på cirka 4 procent för 2008. Den internationella oron på finansmarknaden med dess effekter på börsutvecklingen märks i form av längre försäljningstider på nya bostäder.

Han ser bristen på resurser och rekryteringssatsningarna de kräver som den största utmaningen för byggbranschen i framtiden.

Peabs omsättning steg till 9 607 miljoner kronor under 2007, jämfört med tidigare 8 077 miljoner kronor. Styrelsen föreslår en utdelning på 2,25 kronor per aktie.