Nyheter

Peabs satsning för att få in fler kvinnor i branschen

Kvinnor i byggbranschen
Peab lanserar byggåret för att få in fler kvinnor i branschen. Foto: Samuel Unéus

Peab vill göra branschen mer jämställd. Därför lanserar bolaget ett nytt betalt lärlingsprogram bara för kvinnor. Det kallas för Byggåret och antagningen börjar snart.

Endast omkring fem procent av dem som i dag tar examen från byggrelevanta yrkesutbildningar är kvinnor. Peab rekryterar omkring åtta procent kvinnor, men vill öka den siffran. De satsar nu drygt 30 miljoner kronor på lärlingsprogrammet Byggåret.
Bolaget hoppas att satsningen ska väcka intresse bland kvinnor för yrket som byggnadsarbetare och är ett sätt att visa upp de olika roller som ett byggprojekt innebär.

– Vi har en alldeles för låg andel kvinnliga byggnadsarbetare i vår bransch och nivån har stått stilla länge. Vi vill att fler ska få upp ögonen för oss genom att erbjuda ett betalt prova-på-år, säger Stefan Danielsson, affärsområdeschef Bygg på Peab.

När konjunkturen viker visar tidigare erfarenheter att många i större utsträckning är beredda att ställa om och hitta nya karriärmöjligheter. Med Byggåret erbjuder Peab ett betalt lärlingsår för de kvinnor som vill testa något nytt.

Byggåret är rikstäckande

– Vi vill ha fler duktiga medarbetare i branschen, då duger det inte att attrahera bara halva befolkningen. Jag är övertygad om att det fortfarande finns en massa fördomar om vad tjejer respektive killar kan och förväntas göra. Detta handlar om hela samhället och den uppfostran vi ger våra barn. Vi tycker att det går för långsamt och vill nu dra vårt strå till stacken för ett mer jämställt samhälle, säger Lotta Brändström, affärsområdeschef Anläggning på Peab.

När deltagarna avslutar Byggåret har de genomgått sin grundutbildning med både teori och praktik. De kan därefter arbeta som lärlingar under en så kallad kvalificeringsperiod innan de blir färdigutbildade byggnadsarbetare. 

Byggåret är rikstäckande och kommer att genomföras på följande orter: Kiruna, Skellefteå, Umeå, Sundsvall, Västerås, Stockholm, Örebro, Nyköping, Norrköping, Linköping, Jönköping, Uddevalla, Borås, Göteborg, Kalmar, Malmö och Helsingborg. Totalt handlar det om drygt 50 lärlingsplatser.

Antagningen till Byggåret öppnar i mitten av februari och pågår till april. Byggåret startar sedan i september 2023.  Mer information om Byggåret finns här.