Nyheter

Pedagogisk institution i Uppsala får nytt hus

En ny pedagogisk institution på totalt 25 500 kvadratmeter ska byggas för Uppsala universitet.

NCC Construction Sverige har fått i uppdrag att bygga den nya institutionen Pedagogikum, som ska bestå av fyra huskroppar med putsliknande fasader. Huskropparna ska knytas samman med hjälp av transparenta glasavsnitt och entrén glasas in.

Ordern är värd 180 miljoner kronor och gäller stomkompletteringsarbeten och samordningsansvar för installationer som ska upphandlas till projektet. Akademiska hus står som beställare.

Inflyttning i den nya institutionen beräknas ske i november 2009.