Nyheter

Peter Nilsson, platschef, NCC

Peter Nilsson, platschef NCC.

Vad är det bästa med att jobba som byggchef?

– Variationen! Det som är så roligt med att vara platschef är att man är delaktig i allt från planering, ekonomi och inköp till produktion och personal. Att få bygga lag, jobba i samverkan och få alla delar till en fungerande helhet är inspirerande.

– Det är också roligt att få se ett projekt, som man varit med och planerat under lång tid, växa fram. Att få se hur allt faller på plats.

Vilka är utmaningarna?

– De senaste tre projekten jag jobbat på har varit stora projekt där det varit väldigt mycket människor inblandade. En utmaning är att få alla att känna sig delaktiga. Det gäller allt från beställaren till minsta underentreprenör. Om man får folk att bli engagerade redan från början så har man goda förutsättningar att skapa en god kultur.

– Kommunikation är också en utmaning. Det är viktigt att man ger rätt information i rätt tid och till rätt personer.

Vad gör dig till en bra ledare?

– En av mina styrkor är att kunna se och identifiera utmaningar i projektet och få med mig teamet tidigt så att alla drar åt samma håll. Man måste lyfta blicken och se vad som kan komma längre fram. Jag har ju varit med ett tag, gått på mina minor och skaffat mig erfarenhet.

– Vi har också bra ordning och reda på våra byggarbetsplatser. Det är viktigt att lägga tid på planeringen och avstämningar, mycket av framgången i ett projekt sitter i planeringen. Jag jobbar mycket med att alla ska vara delaktiga. När man är engagerad i planeringen och vet vad som gäller blir det roligare att komma till jobbet.

Ett av kriterierna som juryn bedömer är ”förnyelse”. Hur jobbar du med förnyelse- och förändringsarbete? Lyft gärna något exempel.

– Planering, delaktighet och engagemang är något vi fokuserar på i projektet. För att få budskap har vi haft möten där vi samlat 15-20 personer åt gången. När man kommunicerar personligt och förklarar tydligt så möts man med förståelse och respekt. Till exempel så kommunicerade vi att vi inte accepterade klotter i bygghissarna. Detta respekterades, och vi har idag inget klotter i våra hissar.

– I projektet ser vi till helheten i stället för till enskilda aktiviteter. Det är viktigare att optimera helheten än att suboptimera en enskild aktivitet. Något annat som varit nytt i det här projektet är att beställaren valt att mäta PQI, projektkvalitet. Vi fick högsta betyg och fick utmärkelsen ”Utmärkt projektkvalitet”.

Vad jobbar du med just nu?

– Vi är inne i slutfasen i Kvarteret Poolen. Fastigheten ska lämnas över den 31 mars, så nu pågår färdigställande och slutbesiktningar. Poolen är ett väldigt speciellt projekt eftersom det är en 3D-fastighet som består av både kontor och simhall. Solna stad, Fabege, NCC och Peab är alla delaktiga. NCC har ansvarat för stommen i hela huset och stomkompletteringen av kontoret på cirka 35 000 kvadratmeter.

FAKTA Peter Nilsson:

Roll: Platschef NCC, Stockholm, just nu på Kv Poolen i Solna.

Ålder: 51


Bor: Stuvsta, Stockholm.

Familj: Två barn och sambo.

Bakgrund i korthet: Flyttade från Sundsvall till Stockholm 1992. Fick jobb på Åke Sundvall och senare Peab. De senaste åtta åren har jag jobbat på NCC och varit platschef på bl a bygget av Torsplan 2 och NCC:s huvudkontor.

Ledarskapsmotto: Alla som jobbar i ett projekt (inkl jag själv) ska komma ut lite bättre rustade till nästa projekt.

Ur nomineringen: ”Peters förmåga att se helheten och hans kunnande inom planering gör att de beslut som tas i projekten leder till säkra, effektiva och lönsamma arbetsplatser”