Nyheter

Pilotprojekt ska locka polska byggbolag

Jonas Högset, ansvarig för nyproduktion på SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag. Foto: SABO

Ett nytt pilotprojekt har inletts mellan SABO, den polska regeringen och Förvaltnings AB Framtiden i Göteborg.

Syftet är att stötta polska bolag som vill etablera sig i Sverige och därmed möjliggöra ökad konkurrens.

De allmännyttiga bostadsbolagen får få anbud när de ska bygga nya bostäder. Som ett steg i att förbättra förutsättningarna för allmännyttan att bygga nya bostäder till priser som folk har råd att efterfråga, genomför SABO tillsammans med den polska regeringen samt Framtidenkoncernen i Göteborg ett pilotprojekt. Det syftar till att undanröja handelshinder som polska byggbolag kan stöta på när de vill verka som totalentreprenörer i Sverige.

– Pilotprojektet ska också gå igenom arbetssätt och processer hos de upphandlande svenska bostadsföretagen, för att minska riskerna och underlätta för allmännyttan att bedöma anbud från utländska totalentreprenörer. Detta är en del av SABOs strategiska satsning på den internationella marknaden, säger Jonas Högset, ansvarig för nyproduktion på SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag.

Polens regering uppmanar polska byggbolag att ansöka om att vara piloter i projektet. Departement för infrastruktur och konstruktion vill knyta till sig polska företag som redan framgångsrikt prövat på den svenska byggmarknaden för att på så sätt ta del av deras erfarenheter och förslag på förbättringar.

Förvaltnings AB Framtiden i Göteborg deltar i pilotprojektet som representant för allmännyttiga bostadsföretag och som upphandlare av bostadsprojekt, där handelshinder för den internationella marknaden ska arbetas bort.

– Det måste finnas en mottagare nu när polska staten satsar. Den mottagaren är i det här projektet Framtiden, som ska anpassa sig för att kunna ta emot anbud, säger Jonas Högseth. Självklart måste de utländska bolagen tävla och följa samma regler som alla andra, men vi kan stötta dem i det arbetet och på så sätt öka konkurrensen. De kan bli ett viktigt komplement till alla de duktiga svenska aktörer som bygger bostäder.

Enligt Anna Nordén, chef på utvecklingsavdelningen, Framtiden Byggutvecklingfinns flera exempel på åtgärder som skulle kunna förenkla för utländska bolag. Det skulle kunna vara att upphandlingar genomförs på engelska, att bostadsföretagen accepterar engelsktalande i organisationen på plats i Sverige och att valet av entreprenadform ses över där delad entreprenad kan bli ett alternativ.

Målet med pilotprojektet är att:

· Få fler internationella byggföretag att etablera sig i Sverige.

· Validera produkter och anbud från polska byggföretag som deltar i offentliga upphandlingar av nya bostäder, med avseende på svenska lagar, regler och efterfrågan.

· Stötta beställarens organisation för att möjliggöra konkurrens i upphandling med internationell medverkan