Nyheter

”Planen är att väcka åtal i höst”

Åklagaren i bedrägerimålet kring Söderledstunneln har fattat beslut om att häva häktningsbesluten rörande de tre misstänkta, frihetsberövade, personerna. Brottsmisstankarna kvarstår dock.

Totalt har fyra personer suttit häktade för grovt bedrägeri och bokföringsbrott i ”Söderledshärvan”. En person är släppt sedan tidigare och nu i veckan släpptes ytterligare tre häktade personer.

– Men misstankarna kvarstår och min plan är att jag ska kunna väcka åtal under hösten, säger kammaråklagare Elisabeth Börjesson.

Ytterligare två personer är misstänkta för brott i ”Söderledsmålet”, men dessa har inte suttit häktade.

– Sex personer är aktuella för åtal.

Att åklagare valt att häva häktningsbeslutet är en kombination av proportionalitetsprincipen, alltså att åtgärderna inte skall gå utöver det som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet, och att kollusionsfaran, risken att den misstänkte undanröjer bevis,  minskat.

– De flesta personer är hörda och vi är i slutskedet av förundersökningen. Vi har bara en del kompletteringar kvar att göra.

I och med detta beslut är målet inte längre ett så kallat fristmål vilket innebär att ingen fristtid (i regel två veckor) löper för åtalsväckande. Åklagaren hoppas kunna väcka åtal under hösten.

 

Susanne Bengtsson
[email protected]