Nyheter

Planen: markanvisa 4 000 bostäder under 2017

4 000 bostäder ska markanvisas på kommunal mark i Göteborg under 2017. Mer än hälften kommer att vara hyresrätter och resterande bostadsrätter och äganderätter.
Det framgår av den markansvisningsplan för 2017 som fastighetsnämnden antagit. 

Staden har satt upp som mål att det ska markanvisas 4 000 bostäder under 2017 och att hälften av dessa ska vara för hyresändamål. De båda målen inryms i den nu framtagna markanvisningsplanen.

Ett annat mål för stadens markanvisningar är att minst 10 procent av hyresrätterna ska ha ett hyrestak på maximalt 1 000 kronor per kvadratmeter och år.

Markanvisningsplanen följer stadens inriktning om att bostadsbyggande i mellanstaden och de centrala delarna ska prioriteras. Exempel på sådana byggprojekt är Radiovägen etapp 1 med 150 bostäder och området intill Gårdstensskolan där det ska byggas 80 nya bostäder.

Staden har även som ambition att fem procent av stadens markanvisade bostäder ska gå till bygg- och bogemenskaper. I en byggemenskap går enskilda individer och familjer samman för att planera, bygga och senare bo i ett hus som utformas efter deras egna idéer om sitt boende. Exempel på planerade byggemenskaper finns vid Södra Viktoriagatan, Landala och vid Sunnerviksgatan nära Kyrkbyn på Hisingen.

I en bogemenskap tar de boende tillsammans ansvar för gemensamma utrymmen och aktiviteter och på köpet får de en aktiv tillvaro med social trygghet och ett stort inflytande.