Nyheter

Plankan har tagit skruv

Bild: Södergruppen arkitekter

Kvarteret Plankan på Södermalm i Stockholm är ett av byggbranschens mest framflyttade projekt, enligt Sverige Byggers databas. Men nu har projektet – efter år av protester och överklaganden – kunnat byggstarta.
Serneke har inlett mark- och rivningsarbeten på innergården, där ett cirkulärt bostadshus på pelare ska uppföras.


För ett år sedan listade Byggvärlden de mest framflyttade byggprojekten i Sverige Byggers databas. Plankan 24, vars byggstart flyttats fram 26 gånger sedan registreringen 2009, hamnade på fjärde plats i den inte allt för smickrande tabellen.

Nu har det försenade projektet vid Hornstull på Södermalm i Stockholm tagit fart. I maj 2019 tilldelades Serneke ett kontrakt, värt cirka 480 miljoner kronor, av byggherren Svenska Bostäder.

I kontraktet ingår nyproduktion av ett cirkulärt bostadshus med prefabricerad betongstomme innehållande 50 stycken studentbostäder och 42 hyresrätter. Huset ska byggas på innergården, som är en av Stockholms största.

Utöver det nya bostadshuset ska befintliga fastigheter, som är byggda på 60-talet, byggas på med två våningar. De två nya takvåningarna kommer att omfatta 66 lägenheter. 

– Det här är ett väldigt spännande och avancerat projekt som vi är mycket glada att få utföra. Vi ser fram emot att fortsätta vårt samarbete med Svenska Bostäder och tillsammans med dem leverera välbehövliga bostäder mitt i centrala Stockholm, säger Göran Viklund, arbetschef på Serneke Bygg.

Efter en projekteringsfas under hösten har Serneke inlett rivning av innergården.

– Tätskiktet måste bytas eftersom det läcker in till det underliggande garaget, berättar Leif Bergman, projektledare på Svenska Bostäder.

Under kvarteret finns ett garage i två våningar. Dessutom passerar tunnelbanan mellan Zinkensdamm och Hornstull under marken. Detta är en av de stora utmaningarna i projektet.

– Vi ska grundlägga ovanför befintliga spårvägstunnlar, förklarar Göran Viklund.

Arbetet med att bygga på våningar på de befintliga huskropparna beräknas påbörjas under vår/sommar 2020. Den totala tidplanen är beräknad till 36 månader. Inflyttning kommer att börja ske löpande med start 2021.

Totalt har byggherren Svenska Bostäder jobbat med projektet i närmare 15 år. Hyresgäster har protesterat mot buller och minskade grönytor och överklagat byggplanerna till flera olika instanser.

2016 gav Svea Hovrätt Svenska Bostäder tillstånd att bygga till två våningar på de befintliga husen och även bygga ett nytt hus på innergården. Därmed upphävdes hyresnämndens dom som stoppade den lagakraftvunna detaljplanen. 2018 godkände Hovrätten även det överklagade bygglovet.

– Efter 15 år av överklaganden känns det kul att äntligen komma igång med bygget. Det finns stora behov av lägenheter, framför allt hyresrätter, i Stockholm. Därför är det positivt att vi nu, när den demokratiska processen haft sin gång, kan bidra till detta, säger Leif Bergman.