Nyheter

”Plåster på ett sår som består av betong som inte är torr”

Skövde kommun har problem med att betong inte torkar tillräckligt snabbt i byggprojekten.
Kommunen har i några år blivit tvungen att använda Florosil, ett spärrskikt, för att kunna lägga in golvmattor i förskolor, skolor och äldreboenden.
Ingemar Linusson, fastighetschef i Skövde, har fortfarande inte fått svar från branschen på sin oro.
– Jag anser att Florosil, eller liknande produkter, som är avsedda för att stänga ute fukt i betongplattan, är plåster på ett sår som består av betong som inte är torr.

Våren 2017 slog Ingemar Linusson, fastighetschef i Skövde kommun, larm om att kommunen hade problem med betong som inte torkar tillräckligt snabbt i byggprojekten, något som Byggvärlden skrev om.

Kommunen har i några år blivit tvungen att använda Florosil, ett spärrskikt, för att kunna lägga in golvmattor i förskolor, skolor och äldreboenden.

När betongen inte torkat ut som förväntat har fastighetschef Ingemar Linusson accepterat att använda Florosil för att rädda situationen. Tidplanen för inflyttning i det nya dagiset måste klaras.

– Jag vill inte använda Florosil, men mina entreprenörer har nu sagt att det är det enda sättet att klara tidsplanen för några byggprojekt men ingen av dem ger mig en garanti att det är rätt lösning, säger Ingemar Linusson.

Egentligen är Ingemar Linusson inte kritisk mot Florosil. Han är kritisk mot att betongleverantörerna inte kan leverera en betong som torkar ut inom rimlig tid.

– Jag anser att Florosil eller andra produkter avsedda för att stänga ute fukt i betongplattan är plåster på ett sår som består av betong som inte är torr. Det är inte fel på Florosil som produkt, det är nödvändigt för att rädda situationen. Det är betongen som är såret. Felet är att vi har betong som kräver fukt-utestängare för att tåla normal golvläggning, säger Linusson och sticker ut hakan ordentligt.

– Jag tycker detta är orimligt. Nu bygger vi nya förskolor och använder Florosil eller motsvarande produkter och vet inte om detta kommer att orsaka problem i framtiden. I praktiken låter vi våra förskolebarn bli försökskaniner. Ingen annan bransch agerar på detta sätt. När Volvo Cars börjar sälja en ny personbil har den nya bilmodellen först gått igenom tekniska prov för att säkra att konsumenterna inte råkar ut för problem, säger Linusson som menar att byggbranschen och staten genom Boverket borde spela en helt annan roll för att undvika den situation som nu råder i Sverige.

– Problemet är klart. Ingen entreprenör eller byggherre vill sluta bygga i väntan på att byggbranschen tar fram en ny lösning för att lägga in golvmattor på betong som klaras utan Florosil, säger Linusson.

Linusson menar att det är orimligt att fastighetschefer runt om i landet placeras i ett läge där de blir tvungna att säga ja till Florosil och hoppas att det ska gå bra. Fastighetsägarna får inga garantier och övertar själva riskerna.

Första gången kommunen uppmärksammade problemet var sommaren 2015 på Timmersdala förskola.

– Därefter har vi sett samma uttorkningsproblem i ytterligare fyra byggprojekt, säger Ingemar Linusson.

Timmersdala förskola startade verksamheten i augusti 2014, men sommaren efter upptäckte personalen bubblor i plastmattan överallt på golvytan.

– Det luktade obehagligt i lokalerna och anställda kände ögonbesvär och luftvägsirritationer. En person omplacerades och föräldrar var upprörda, berättar Anna Westin, förskolechef.

Kommunen undersökte saken och problemet orsakades av fuktläckage från betongplattan. När vattnet reagerade med limmet som användes för plastmattorna så startade en kemisk process.

Sommaren 2016 revs de nylagda golvmattorna ut, golven slipades, Florosil lades på och nya plastmattor lades in på golven.

– Jag vill att vi ska klara att lägga in plastmattor utan Florosil. Vi vet inte hur produkten åldras. Vad händer om fem och 15 år. Och framför allt – hur förändras fukthalten i betongen i den här betongen som har så svårt att torka ut? säger Linusson.

– Jag uppfattar detta som ett problem för hela byggbranschen. Skövde kommun bygger hela tiden. Vi ska bygga en ny förskola per år och en grundskola vart tredje år. Om vi inte kan använda betongbjälklag ska vi då gå över till träbjälklag istället?, säger Ingemar Linusson som letat efter svar sedan 2015.

I Timmersdala förskola så visade sig problemet under garantitiden, inom ett år efter att fastigheten hade tagits i drift. Det blev därför entreprenörens försäkringsbolag som fick betala mångmiljonkostnden för saneringen.

– Entreprenörerna har ett funktionsansvar fram till en garantibesiktning som görs fem år efter att byggprojektet är klart. Om det sedan skulle visa sig att det dyker upp problem med Florosil om 15 år så har kommunen övertagit risken. Då blir det Skövde kommun som får ta ansvar för hela kostnaden när ett golv ska saneras, säger Linusson.

Skövde kommun har idag fyra byggprojekt, startade sedan 2015, där Florosil har använts. I dessa fastigheter har kommunen investerat cirka 300 miljoner kronor. Linusson väntar att spärrskikt måste användas i ytterligare två byggprojekt det närmaste året. Där investerar Skövde ytterligare 200 miljoner kronor.

Byggvärlden frågade Boverket. Vad är ert råd till Skövde kommun?

– Kanske borde man fundera på att välja en annan lösning än plastmatta på betong om man är osäker, säger Mats Sjökvist, Boverket.

Detta råd från Boverket är helt enkelt inte rimligt att följa, anger Skövde kommun.

– Ett trägolv, till exempel parkettgolv, är inget alternativ för oss i förskolor, skolor och äldreboenden. Parkettgolv passar inte i vår miljö. Vi har haft linoleummattor länge och behöver fortsätta med detta, säger Ingemar Linusson.

Det är framför allt offentliga sektorn som vill lägga in plastmattor och linoleummattor på betong. Enligt golvbranschen används plastmattor och linoleummattor i förskolor, skolor, äldreboenden och sjukhus. Plast- och linoleumgolven svarar för cirka 33 procent av golvmarknaden, baserat på yta.

Skövde kommun har heller inte fått något svar vad det beror på att betongen inte torkar ut. Byggbranschen har startat flera projekt för att få bättre kunskaper. Ett antal experter anger att betong baserad på bascement har nya egenskaper när det gäller uttorkning.

Kommunen har själv anordnat seminarier och haft kontakt med experter i branschen. De söker verkligen svar om vad som kan göras.

– Svaret från byggbranschen idag är klart. De vet idag inget bättre alternativ än att använda Florosil eller motsvarande produkter när betongen inte torkar ut som förväntat. Jag väntar nu på att byggbranschen utvecklar nya metoder för att lägga plastmattor på betong. Frågan är hur många år vi ska vänta, säger Linusson.