Nyheter

Plats för forskning och fika

Kupolen går att ta isär och bygga ihop på nytt. Foto: Anna Sjöström

Den är en kupolformad byggnad i trä och plast.
Den är ett forskningsprojekt och en experimentverkstad.
Den är också en mötesplats och ett kafé.
I tisdags invigdes Dome of Visions på KTH i Stockholm.

Dome of Visions i Stockholm, byggnaden av transparent plast och med en diameter på 21 meter och en höjd på tio och en halv meter, ser ut som något från framtiden.
Ett av de viktigaste syftena med den är att få mera kunskap om hur ett säsongsbetonat inomhusklimat fungerar och forskare kommer bland annat att mäta akustik och koldioxidhalter.
Här inne finns också plats för stadsodling och en inre byggnad för konferenser.

Dome of Visions i Stockholm drivs i samarbete mellan KTH och NCC och tanken är också att här skapa en plats för samhällsbyggande, kultur, utställningar, samtal och debatter om en hållbar framtid.
Idén till samarbetet väcktes för cirka ett och ett halvt år sedan, inför den stora konferensen, Inspired by Space, då Christer Fuglesang och 100 andra astronauter kommer till Stockholm.

KTH ville ha en tillfällig byggnad på campus och fick kontakt med NCC, som redan hade konceptet Dome of Visions klart.
– Vi vill ha en plats för nya möten och där vi kan synliggöra vår verksamhet. Jag tror den här typen av platser behövs, där vi kan sitta ner och lära av varandra, säger Charlie Gullström, arkitekturlärare och forskare på KTH.

Hur känns det att se idén förverkligad?
– Häftigt. Det ska bli spännande att se hur klimatet här inne blir och vilka möten som äger rum.

En annan person som fått se sin idé förverkligad är Stefania Dinea, Masterstudent vid Arkitekturskolan på KTH. Hon har skapat den inre byggnaden. Byggnaden blev det vinnande bidraget i en arkitekturtävling som NCC och KTH tillsammans initierat på Arkitekturskolans Masterstudio 4 under våren 2015. Huset är byggt i massivt trä och har en flexibel design med växtväggar och odlingsytor runt omkring. Det innehåller två konferensrum och till det övre finns även två terrasser.

– Jag gillar tanken på ett tredje rum, det vill säga där man både är inomhus och utomhus samtidigt, det blir en annorlunda upplevelse, säger Stefania Dinea.
Dome of visions kommer att vara öppen till och med september nästa år. Under året kommer en rad utställningar, seminarier och konstnärliga evenemang att hållas här.
Programmet finns på domeofvisions.se

 

Fakta: Dome of Visions

Inspirationskällan till Dome of visions är den världsberömde arkitekten Buckmeister Fuller, som bland annat hade planer på att bygga in delar av Manhattan i en geodetisk kupol på 1960-talet.

Arkitekten Kristoffer Tejlgaard, som ritat Dome of Visions, inspirerades av Buckmeister Fuller.

Stefania Dinea, som är masterstudents vid Arkitekturskolan vid KTH, har ritat den inre byggnaden.

Dome of Visions har funnits i Danmark sedan 2013, i både Köpenhamn och Aarhus.

Dome of Visions drivs i samverkan mellan NCC och KTH. Övriga samarbetspartners är Open Lab, IVL Svenska Miljöinstitutet, Stockholms stad och Uniarts.

Källa: NCC