Plåtslagarbranschen tar krafttag

Plåtslagarbranschen tar krafttag
Behovet av fler kvalificerade byggnadsplåtslagare är stort och uppskattningsvis kommer 1500 byggnadsplåtslagare att behöva anställas inom de närmsta åren.
Behovet av fler kvalificerade byggnadsplåtslagare är stort och uppskattningsvis kommer 1500 byggnadsplåtslagare att behöva anställas inom de närmsta åren. Siffran fortsätter dessutom att stiga varje år i och med stora pensionsavgångar. Allra störst är behovet i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö.

I Sverige finns det idag ca 6 200 plåtslagare och det finns ett behov av ytterligare 1500 kvalificerade byggnadsplåtslagare. Trots det stora behovet och då särskilt i Stockholm, står plåtslagarutbildningar inför nedläggningshot på flera orter i landet. Definitivt beslut har nu fattats om att plåtslagarinriktningen på bygg-och anläggningsprogrammet på Fredrika Bremergymnasiet i Haninge kommer att läggs ned från och med höstterminen 2013. Det innebär att det inte finns någon möjlighet att utbilda sig på gymnasial nivå inom byggnadsplåtslageri i södra Stockholm.

– När få söker sig till plåtslagarutbildningen finns det risk att utbildningar som faktiskt leder till jobb läggs ner. Byggnadsplåtslagare är ett hantverksyrke som kräver speciell kompetens och därmed en gedigen utbildning. När plåtslagaren väl är klar med sin utbildning kan denne se fram emot ett yrke med både frihet, utmaningar och ansvar. Och en livstid av utveckling inom hantverket, säger Hans Eriksson, företagsrådgivare, Plåtslageriernas Riksförbund.

Stora pensionsavgångar och ett för litet flöde av unga, utbildade byggnadsplåtslagare in i branschen innebär en risk för att den unika kompetensen tunnas ut och att kvaliteten på hantverket drabbas. Nu tar plåtslagarbranschen krafttag för att råda bot på den stora bristen på utbildade byggnadsplåtslagare och för att trygga marknadens behov. Det gör man genom att satsa på att sprida den rätta bilden av yrket i viktiga målgrupper, som t. ex. unga som ska välja utbildning. Bakom dessa aktiviteter står projektet Strålande utsikter! Ett initiativ från Plåt & Vent Yrkesnämnd.

En del av Strålande Utsikter! är en nationell turné som genomförs under mars och april 2013. Turnén går till niondeklassare i grundskolor på fem orter: Stockholm, Malmö, Luleå, Falun, och Karlstad. Syftet med besöken i de olika kommunerna är främst att öka kännedomen om yrket bland unga, men också att skapa tillfälle för skola och näringsliv att knyta kontakt. Eleverna får möta framgångsrika företagare inom plåtslageri, yrkesverksamma plåtslagare och fackliga representanter.

Relaterade artiklar

Stort behov av plåtslagare och ventilationsmontörer
Årets Byggkvinna är en plåtslagare
Vill nå ut bredare med e-utbildning i byggetik
Installatörsföretagen och Plåt & Ventföretagen inleder samarbete