Nyheter

Polisen lyfter arbetsmiljöbrott

Filippo Bassini, gruppchef vid länskriminalens miljöbrottsgrupp i Stockholm. Foto: Susanne Bengtsson.

Nu ska polisen bli effektivare på att utreda arbetsmiljöbrott.

I samband med en omorganisation vid årsskiftet lyfter man denna typ av brott från en lokal till en regional nivå.

– Byggbranschen är klart överrepresenterad, säger Filippo Bassini, chef för den nystartade enheten inom länskriminalen.

Polismyndigheten har fått kritik för att man satsat för lite resurser på att utreda arbetsolyckor. Men nu ska det bli ändring på det. I samband med en stor omorganisation som träder i kraft från den första januari 2015 kommer arbetsmiljöbrotten att väga tyngre då man lyfter dem från en lokal till en regional nivå.

– Den här typen av brott har ofta hamnat långt ner på listan. Men genom polisens centralisering kommer arbetet att bli effektivare. När jag började för 20 år sedan var det inte många som höll på med det här, men nu möter jag ett stort engagemang hos poliser och arbetsmiljöbrotten har fått högre status, säger Filippo Bassini, gruppchef inom Länskriminalpolisens miljöbrottsgrupp.

Han ansvarar för enheten i Stockholm där man smög igång arbetet redan i maj i år. Sex poliser jobbar enbart med att utreda arbetsmiljöbrott. För tillfället har man ett hundratal pågående arbetsmiljöbrottsutredningar.

– Byggbranschen är överrepresenterad.  Det är en farlig bransch med mycket risker. Jag upplever också att säkerhetsarbetet är eftersatt.

Ett fenomen som ökat, och som Filippo Bassini tror är en orsak till ökningen av antalet dödsolyckor, är att de utländska underentreprenörerna blivit allt fler och kedjorna allt längre.

– Hittills i år har vi haft 6-7 dödsolyckor i Stockholm och de omkomna har varit utländska medborgare. Ju fler underentreprenörer det finns på ett bygge desto större risk är det för olyckor.

Han menar att många kommer från länder där man inte har samma lagar och säkerhetstänk. Språkförbistring och långa arbetsdagar på grund av tidspress gör också att utländska medborgare oftare råkar illa ut. Totalt sett i hela landet har det hittills inträffat tolv dödsolyckor i år, en ökning jämfört med 2013 då fem dödsolyckorna registrerades.

– Det jätteviktigt att kommunikationen på bygget fungerar, att information når fram till alla och att man vet hur man kan samverka så att de olika parterna kuggar i varandra. Det är ett viktigt ansvar för byggherren att få detta att fungera.

Filippo Bassini får medhåll av Thomas Kullberg som är ansvarig för arbetsmiljöfrågor på Byggettan. Han säger att byggverksamheten har förändrats och att företagen går från egna anställda till allt fler underentreprenörer.

– För tio år sedan fanns i snitt tio underentreprenörer på en arbetsplats, idag handlar det om 40-50 stycken, säger han. 

I samband med olyckan vid Värtaverket i Hjorthagen i början av november omkom två polska män som jobbade för en mindre entreprenör. Det är den nystartade arbetsmiljöenheten i Stockholm som utreder olyckan.

– Det är en av de största byggolyckor vi har så vi lägger mycket krut på den utredningen.

Filippo Bassini tror att det kan ta så mycket som ett år innan utredningen är helt klar. Det är en omfattande teknisk utredning där material och rasmassor ska analyseras, hållfasthet beräknas och där man tagit ritningar, riskanalyser och arbetsmiljöplaner i beslag. Mycket är skrivet på polska och måste översättas.

– För polisen handlar det inte om en olyckplats utan om en brottsplats som vi behöver spärra av för att kunna jobba. Men samtidigt vet vi att en byggarbetsplats kostar pengar för varje timme den är avstängd. Vi försöker vara smidiga och hjälpa till så gott vi kan genom att exempelvis flytta material till ett område utanför bygget.

Att hitta nya metoder att utreda brotten är ett av Filippo Bassinis uppdrag. Han har infört en jourtelefon för poliser som exempelvis vill lämna tips om arbetsmiljöbrott eller ställa frågor i samband med att man hamnar på en arbetsplats där det skett en olycka.

Att ta mer hjälp av byggföretagens egna skyddsombud i samband med brottsutredningar är också något man testar. Skyddsombuden är en kunskapskälla som vet hur arbetsplatsen är organiserad och fungerar.

– Skyddsombuden är en viktig del i vårt arbete. De kan bidra med namn på underentreprenörer, berätta om vad som tidigare hänt på arbetsplatsen och informera om eventuella brister. Vi försöker söka upp dem direkt när vi kommer till en brottsplats. Jag vill också tipsa skyddsombuden om att flagga för sin existens och ta kontakt med oss. Vi vet att det händer att arbetsgivare ibland är snabba på att städa undan bevis och kanske försöka dölja saker som är brottsliga.

Han vill samtidigt passa på att berömma de inblandade som deltagit i utredningsarbetet i Hjorthagen.

– Fortum och Arbetsmiljöverket gör egna parallella utredningar. Här har samarbetet fungerat föredömligt. Det är så här det ska fungera!

Även om polisens främsta uppgift är att utreda brott så tycker Filippo Bassini att det förebyggande arbetet är minst lika viktigt.

– Arbetsmiljöbrott är oaktsamhetsbrott. Det är ingen som begår ett sådant brott frivilligt. Men  ändå är det här otroligt viktiga ärenden. Vi måste ha en nollvision mot dödsolyckor. Ingen ska behöva riskera livet på jobbet.  Det är viktigt att ansvariga lagförs och får ta sitt straff eftersom detta kan ha en avskräckande effekt.

Filippo Bassini ser gärna ett nära samarbete med byggbolagen och han vill uppmuntra till samverkan och dialog mellan polisen och byggbranschen. Han tycker också att politikerna måste ta sitt ansvar och se över systemet.

– Politikerna måste uppmuntra till att skapa en god arbetsmiljö, det kan exempelvis ske genom att premiera företag som lyckas i sitt arbetsmiljöarbete. Man bör också se över LOU. Det får inte bara vara pengar som styr. Utvecklingen av olyckorna är skrämmande. Någon måste sätta ner foten.

Filippo Bassini tror att hans enhet i Stockholm kommer ha att göra de kommande åren.

– Stockholm växer så det knakar. Det är en utsatt region där det byggs mycket, bland annat pågår och planeras för stora infrastrukturprojekt.

 

FAKTA

Polisen genomför en stor omorganisation. Från den första januari 2015 slås 21 länsmyndigheter samman till en myndighet med sju regioner. Varje region får en specialenhet för miljö- och arbetsmiljöbrott. I Stockholm har gruppen redan påbörjat sitt arbete och består av sex poliser och en förundersökningsledare som enbart ska ägna sig åt utredningar av arbetsmiljöbrott.