Nyheter

Politiker kräver hårdare tag mot svartjobb

Byggbranschen vill ha statsmakternas hjälp att stoppa svartjobben. Under fredagen debatterades frågan i riksdagen. Men finansminister Anders Borg gav inga löften.

I en interpellation ställde vänsterpartisten Marie Engström frågor till finansminister Anders Borg om svartjobb i byggbranschen. De svarta byggjobben beräknas omsätta mellan 10 och 20 miljarder kronor. Branschens organisationer har på egen hand tagit fram projektet ID06. För att komma in på ett bygge måste man ha ett särskilt ID-kort. Samtidigt finns alla på arbetsplatsen registrerade. Branschen vill komplettera detta med att Skatteverket ska få rätt att göra oanmälda besök på arbetsplatserna. I dag måste kontrollanterna tala om i förväg att de ska komma.

– Vilka åtgärder är ministern beredd att vidta? undrade Marie Engström under debatten.
Hon vill att det ska finnas personalliggare i byggbranschen och att möjligheterna för Skatteverket att göra oanmälda kontrollbesök utökas. Systemet med personalliggare finns redan i restaurang— och frisörbranscherna, där det har blivit lag att registrera personalen. Alla som jobbar ska vara registrerade och Skatteverket ska kunna kontrollera att uppgifterna stämmer.

Anders Borg gav dock inga löften.
– Systemet med personalliggare i restauranger och hos frisörer har varit i kraft mindre än ett år. Skatteverket har i uppdrag att utvärdera systemet och redovisa resultatet i samband med årsredovisningen i februari 2008.
Redan nu har regeringen fått indikationer på att systemet varit framgångsrikt.
– Regeringen avser att i samband med utvärderingen ta ställning till om systemet behöver modifieras och om det finns skäl att utöka det till andra branscher, svarade Anders Borg.

Byggbranschen har två krav på lagändringar: att Skatteverket ska få rätt att göra oanmälda besök på arbetsplatserna och att skatt och arbetsgivaravgifter redovisas individuellt — inte i klump som nu. Då har Skatteverket ett underlag att stämma av mot när de besöker en arbetsplats. De får svar på om företaget betalar skatt och avgifter för dem som är på arbetsplatsen.

Förslaget väcktes av byggföretagaren Jens Hoffmann för tre år sedan.
– Vi märkte att vi hade svårt att konkurrera. Många andra kunde lämna ett lägre anbud eftersom de inte betalade skatt och avgifter för sina anställda, säger Jens Hoffmann.
Sedan dess har han skrivit debattartiklar och talat på seminarier. Hans förslag blev en del i Sveriges Byggindustriers och övriga organisationers åtgärdspaket mot svartjobb. Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket ställde sig positiva. Nu har han även fått med flera politiker på förslaget.

Cecilia Wigström (fp) har skrivit en motion om problematiken och nu debatterades alltså en interpellation av Marie Engström.- Det är nästan så att man blir lite rörd över att få vara med och förändra. Det är bara att hoppas att det händer något också. Problemen med svartjobb i byggbranschen är fortfarande stora, säger Jens Hoffmann.