Nyheter

Politiker skyndar på kampen mot svartjobb

Regeringen vill stoppa svarta byggjobb. Nu skyndas arbetet på. Åtgärderna kan bli verklighet redan i höst.

Det finns en bred politisk samsyn om åtgärder för att motverka svartjobb inom byggbranschen. Av den anledningen tror Lennart Hedquist (m), ordförande i riksdagens skatteutskott, att förslag kan finnas klart för beslut redan till sommaren.
— Om regeringen verkligen vill att beredningen ska gå snabbt skulle vi kunna få en proposition till riksdagen redan i april, maj. Samarbetar regeringen och riksdagen bra skulle vi kunna få ett beslut till hösten, säger han.

Frågan om att Skatteverket ska få göra oannonserade kontrollbesök på byggarbetsplatser och att personalliggare för byggbranschen införs, bereds på Finansdepartementet. Departementet upprättar en promemoria, som går ut på en snabb remissrunda. Regeringen upprättar därefter en lagrådsremiss som behandlas av riksdagens skatteutskott.

I skatteutskottet välkomnas förslagen, som kommer från byggbranschens parter.
— Vi välkomnar den här typen av åtgärder som minskar risken för svartarbete. Om det inte dyker upp några tunga invändningar mot förslaget tror jag vi kan få ett ikraftträdande absolut senast den 1 januari 2009, säger Lennart Hedquist.

Förutom oannonserade besök och införande av personalliggare har regeringen även gett Skatteverket i uppdrag att se över möjligheten att införa en internetbaserad lönecentral. Där ska företagen månadsvis redovisa skatter och avgifter för varje anställd.

Enligt Hedquist finns det bara en åtgärd där skatteutskottet och Finansdepartementet varit oense. Gällande rot-avdragen, skatteavdrag för reparation och underhåll.
— Vi har velat lyfta fram att den här typen av tjänster inte är beroende av byggkonjunkturen, utan främst kan motverka svartarbete. Vår bedömning är att ett införande av ett sådant skatteavdrag inte skulle elda på byggkonjunkturen, säger Lennart Hedquist.

Det är en åsikt som delas av sammanslutningen Byggbranschen i samverkan, som uttryckt viss besvikelse över att regeringen inte ser över möjligheten att införa ROT-avdrag när övriga åtgärder nu utreds. Skatteutskottets ordförande ser dock en annan fråga som måste fortsätta tas upp i alla sammanhang.
— Den diskussion som nu förs i samhället visar att åtgärderna kan få effekt. Men viktigt nu är att även få en attitydförändring, att det inte ska anses okej att jobba svart. Där återstår mycket arbete för byggbranschen, som uppenbart är särskilt anfrätt, säger Lennart Hedquist.

När utredningen om möjliga åtgärder kan vara klar för beslut återstår att se.
— När det gäller tidsaspekten kan jag bara säga att vi arbetar aktivt med detta och att det är en prioriterad fråga, uppger Lena Gustafson, departementsråd på Finansdepartementets enhet för skatteadministration, skatteavtal och tullfrågor.