Nyheter

Politikerna enas kring rekordbygget

”Den sämsta affären i landstingets historia”. Så tuff var Ilja Batljan (S) i sin kritik mot upphandlingen av Nya Karolinska. Men nu meddelar politikerna att de enats om hur sjukhusbygget ska finansieras och genomföras.

De ekonomiska villkoren i upphandlingen har justerats för att gå oppositionen till mötes. Politikerna har kommit överens om att landstinget ska ta en större risk kombinerat med en effektivare kapitalanvändning. Istället för att betala höga premier för att låta det privata finansiera tar nu landstinget större ansvar för finansieringen. Det ska minska lånebehoven och det ge lägre räntekostnader. Över hela avtalsperioden på 30 år beräknas landstingets kostnader minska med cirka 7—9 miljarder kronor, i dagens penningvärde cirka 2—3 miljarder kronor.

— Det är mycket positivt att politikerna i Stockholms läns landsting nu har nått en bred och ansvarsfull överenskommelse om hur projektet ska genomföras. Nu går vi in i en ny fas där fokus ligger på att bygga och skapa ett nytt universitetssjukhus i världsklass, säger Skanskas vd och koncernchef Johan Karlström i ett pressmeddelande.

Konsortiet med Skanska och Innisfree som genomför dock fortfarande finansieringen och investerar eget kapital i projektet.

Skanska hoppas att överenskommelsen mellan politikerna i Stockholms läns landsting innebär att grunden lagts för en ny, svensk modell av upphandlingsformen Offentlig Privat Samverkan, OPS, där det privata tar ett brett ansvar under lång tid och landstingets stöttar med starka finansiella muskler.

— Det här är en version av OPS som är anpassad till den låga räntenivån och de starka offentliga finanserna i Sverige. Tillsammans med den breda politiska förankringen för Nya Karolinska Solna tror vi att det kan öka intresset för den här upphandlingsformen i Norden, säger Johan Karlström.

Under sommaren kommer byggarbetena för projektet att dra igång.