Nyheter

Positiv rapport från JM

Förbättrad vinst och ett på alla punkter bättre resultat än vad analytikerna väntat. JM:s delårsrapport visar fortsatt positiva siffror.

Den skakiga bostadsmarknaden rår inte på JM. Byggföretaget visar tvärtom upp en vinst före skatt på 557 miljoner kronor för årets andra kvartal, jämfört med 531 miljoner kronor samma tidsperiod 2007.

Även om efterfrågan i koncernen avmattats, hjälper den fortsatt höga efterfrågan på nyproducerade bostäder i Stockholm resultatet åt rätt håll. Samtidigt känner JM av en försämrad efterfrågan på nyproducerade bostäder i södra Sverige.

— Detta tillsammans med låg efterfrågan i Danmark och Norge innebär en sammantaget minskad efterfrågan där lönsamheten dock är fortsatt hög på grund av tidigare hög försäljningsnivå i pågående produktion, säger Johan Skoglund, vd och koncernchef.

— Denna höga försäljningsnivå bibehålls i Stockholm vilket fortsatt ger goda förutsättningar för 2008. Osäkerheten är dock hög avseende den sammantagna utvecklingen för våra marknader under året. På längre sikt gäller fortsatt goda fundamentala förutsättningar för vår affär. Samtidigt är vi offensivt positionerade med finansiell styrka och mycket god projektportfölj, fortsätter han.

Delårsrapporten visar dock att antalet sålda bostäder har blivit rejält färre, 1 294 tecknade kontrakt i år jämfört med 2 020 under första halvåret 2007. Detsamma gäller antalet bostäder som JM bygger. 1 237 bostäder påbörjades under första halvåret i år, en kraftig sänkning jämfört med 2 170 bostäder under motsvarande period 2007.