Nyheter

Positiva reaktioner på utredning om byggregler

Mer standardiserat byggande är en av effekterna av förslagen som Kommittén för moderna byggregler hoppas på. Foto: Getty Images

Mindre krångel och mer konkurrens – det var uppdraget för Kommittén för modernare byggregler. Före jul lämnades slutbetänkandet och kommentarerna från branschen är försiktigt positiva.

Det är omfattande lunta på 627 sidor som Kommittén för modernare byggregler lämnat som slutbetänkande. Vi har tidigare redovisat förslagen mer ingående i i Byggvärlden (se länk) men kortfattat handlar det om fem åtgärder. Reformering av BBR, nya föreskrifter för flexiblare bostäder, införande av Byggkravnämnden, borttagande av ombyggnad ur PBL och ökad förutsägbarhet i kontrollen av byggnader genom att ta bort certifierade kontrollansvariga. Under ett seminarium som anordnades av Sveriges Allmännytta presenterade utredaren Anna Sander förslagen för branschaktörer och i den en efterföljande paneldiskussion gav bland annat Fredrik Elmgren regionchef Bygg Öst på Serneke AB sina synpunkter på utredningen.

– Jag är ganska positiv generellt sett. Det är ett otroligt ambitiöst arbete som man lagt ner. Jag läser in en ansats att öka innovationen inom byggindustrin och det är välkommet. Sedan är det ett stort arbete kvar att skriva igenom alla föreskrifter, säger han.

Ett förslag som framförs är att förtydliga föreskrifterna för bostäder och öka flexibiliteten. Enligt utredningen byggs 30 procent av alla nyproducerade bostäder om av de boende inom ett år för att passa deras behov.

– Man måste öka flexibiliteten och öka möjligheten att använda lägenheten under livets olika skeenden och att då skapa ramverk som gör det möjligt att skapa ytor där du har möjlighet att flytta runt inredningen. Men måste inte montera dit allt från början. Det tycker jag är väldigt klokt tänkt, fortsätter Fredrik.

Det förslag som han regerade mest på när han läste utredningen var slopandet av certifierade kontrollansvarige. Enligt förslaget ska ansvaret för kontrollerna flyttas över till byggherrarna.

– Det kom som en liten överraskning för mig. Jag tycker inte systemet har fungerat särskilt bra som det är nu. Men jag trodde kanske att man skulle skruva på förutsättningarna istället för att ta bort det helt. Förändringen kommer inte vara någon stor sak när det väl genomförs. Marknaden kommer hitta andra vägar. Man kommer ha kvar rollen men det kommer heta något annat och inte vara certifierad av kommunen. Det är ingen stor skillnad egentligen.

Införandet av Byggkravnämnden ser han som en positiv förändring som kan öka konkurrensen och innovationskraften för byggandet i landet.

– Att möjliggöra standardiserade husmodeller och som går att sätta upp runt om i landet tror jag är en viktig åtgärd. Genom att få bort kommunernas särkrav ökar man förutsättningarna för ett mer industriellt byggande. Det kommer öka viljan från byggindustrin att bli mer innovativ. Det ska bli otroligt spännande att se praxis i den här nämnden. Det är en välkommen förändring.

Slutligen är han positiv till förändringen av ombyggnads begreppet. I korthet innebär det att man i framtiden inte ska behöva göra ombyggnader i hela fastigheten om man behöver renovera en begränsad del.

– Det kan vara en av de större frågorna. Vi har sett i miljonprogramsombyggena hur nuvarande regler skapar proppa i systemet. Sammanfattningsvis så är jag positiv till utredningens förslag. Jag tror att det är bra för oss som är producenter att vi får en likhetsbedömning över hela landet kring standardiserade bostäder, säger Fredrik Elmgren

Utredningen har nu lämnats till Bostadsministern och är på väg ut till olika remissinstanser. Tidsplanen för genomförandet är ambitiöst och en del förändringar hoppas man få på plats redan i sommar. De åtgärder som kräver mer tid är införandet av Byggkravnämnden och avskaffandet av certifierade kontrollansvariga och sakkunniga. Enligt förslaget ska det genomföras i juli 2022. Utredaren Anna Sandgren hoppas att man ska lyckas hålla tidsplanen.

– Det här är efterlängtade förslag både från politiskt håll och marknaden. Eftersom vi fått i huvudsak positivt mottagande så hoppas jag att remissutfallet också blir det. Då borde regeringen kunna köra på enligt den här tidsplanen, säger hon.