Nyheter

Positivt för Martinssons

Martinsons visar ett positivt resultat för verksamhetsårets första kvartal. En hög nivå på försäljningen av vidareförädlade träprodukter samt flera större byggprojekt har gjort att företaget stått starkt under den nedgång i lönsamhet som drabbat delar av sågverksindustrin.

Martinsons verksamhetsår började i september 2012, och det första kvartalet avslutades den sista november. Vinsten för första kvartalet landar på cirka 2,5 miljoner, vilken koncernchefen Lars Martinson ser som ett styrkebesked.

– Mot bakgrund av de små marginaler för sågade trävaror som branschen brottas med är det mycket positivt. Att vi kan visa en vinst handlar främst om att vi har duktiga medarbetare och att vår vidareförädling agerat draglok under den här perioden.

Martinsons vidareförädlar cirka 40 procent av sin årliga produktion av trävaror till limträ och bygg-element för hus, hallar, broar och läktare. Martinsons är idag ledande inom det industriella träbyggandet och har konstruerat, levererat och monterat flera prestigeprojekt, både i Sverige och utomlands.

– Allt fler ser fördelarna med att bygga i trä och vi ser stora möjligheter att fortsätta växa inom det här området.

Delårsvinsten följer ett verksamhetsår som gav en förlust på cirka 30 mijoner kronor, där man trots ett negativt resultat ändå uppvisar ett positivt kassaflöde för perioden med cirka 60 mkr.

– Att vi visar en förlust har bland annat att göra med att vi omvärderat vårt lager utifrån de lägre marknadspriser som råder idag. Men vi har också varit duktiga på att frigöra kapital i verksamheten och har även finansiellt en hög motståndskraft mot nedgångar av den typen vi nu ser. Det betyder att det är tryggt att göra affärer med oss på Martinsons.

Medan försäljningen för sågade trävaror har hållit en hög och jämn nivå, har priserna på marknaden varit låga.

– Vi har haft köpare till de volymer vi producerat även på marknader där efterfrågan minskat tack vare att vi är kända för hög kvalitet och leveranssäkerhet. Problemet är att marknadspriserna varit lägre än produktionskonstnaderna på vissa håll under 2012.