Nyheter

Positivt halvår för Peab

Peabs halvårsrapport för januari till juni 2014 visar att första halvåret har varit positivt för Peab.
Åtgärdsprogrammet som genomfördes 2013 har fått effekt.


Rapporten visar bland annat:

  • Operativ nettoomsättning uppgick till 20 885 Mkr (19 537)
  • Operativt rörelseresultat uppgick till 657 Mkr (-478). Föregående års rörelseresultat belastades med engångskostnader om 920 Mkr.
  • Resultat per aktie uppgick till 1,32 kr (-1,39).
  • Orderingången under första halvåret uppgick till 16 668 Mkr (18 789).
  • Orderstocken uppgick till 27 499 Mkr (30 591).
  • Positivt kassaflöde före finansiering om 802 Mkr (-199).


– De åtgärder vi genomfört för att höja koncernens lönsamhet ger effekter. De arbetssätt och den nya organisation vi arbetar efter understödjer våra lönsamhetsmål. Med stabila marknadsförutsättningar i botten fortsätter vi arbeta med ökat kundfokus på lokal marknad, säger Jesper Göransson, vd och koncernchef Peab, i ett pressmeddelande.

Orderingången för första halvåret 2014 uppgick till 16,7 miljarder kronor jämfört med 18,8 miljarder kronor motsvarande period 2013. Orderingången inom affärsområde Bygg har minskat under perioden, vilket till viss del är en följd av Peabs strategi avseende orderintag. Andelen interna och externa bostadsprojekt har ökat.
Orderingången i Anläggning har minskat under perioden. Strategin vad gäller en ökad andel medelstora och mindre bygg- och anläggningsprojekt gäller fortsatt. Orderstocken uppgick till 27,5 miljarder kronor jämfört med 28,2 miljarder kronor vid årsskiftet.