Nyheter

Positivt resultat för JM

Johan Skoglund, vd och koncernchef för JM. Bild: JM

Med ett resultat före skatt på drygt 432 miljoner (383) kronor gör JM ett stabilt tredje kvartal.
– Vi hade en fortsatt hög efterfrågan under det tredje kvartalet till goda prisnivåer på samtliga våra marknader, kommenterar vd och koncernchef Johan Skoglund.

Intäkterna för de tre månaderna ökade till 3,485 miljarder kronor från förra årets 3,382 miljarder kronor. Rörelseresultatet ökade till 445 miljoner (399), vilket innebär en rörelsemarginal på 12,8 procent (11,8). Antalet sålda bostäder under perioden var 808 stycken mot förra årets 956 och produktionsstarterna räknades till 817 från förra årets 855.

Sett till årets nio första månader minskade intäkterna dock något jämfört med förra året, från cirka 10,9 miljarder kronor till årets cirka 10,5 miljarder kronor. Rörelseresultatet ökade till 1,46 miljarder kronor från förra årets närmare 1,24 miljarder kronor. Likaså ökade resultatet före skatt, från förra årets 1,185 miljarder kronor till 1,416 miljarder kronor för månaderna januari-september. Antalet sålda bostäder de nio månaderna ökade till 3 279 (2 403) och produktionsstarterna till 2 544 (2223).

Enligt Skoglunds dämpas intäkter och resultat av de lägre start- och prisnivåerna för projektet startade i Stockholm under de senaste åren. ”Ledtiden är flerårig i JM:s affär mellan bostadsmarknadens utveckling och genomslaget i resultaträkningen. Samtidigt har vi haft en mycket god utveckling av verksamheten i övriga Sverige, Norge och Finland under kvartalet” skriver han i vd-ordet.