Bolag

Positivt resultat för Veidekke

Jimmy Bengtsson. koncernchef för Veidekke. Foto: Veidekke
Jimmy Bengtsson. koncernchef för Veidekke. Foto: Veidekke

Veidekke-koncernen omsatte 11,2 miljarder NOK under andra kvartalet, vilket är en ökning med 13 procent jämfört med samma period förra året. Resultatet före skatt var 387 miljoner NOK (355).

Jimmy Bengtsson, koncernchef för Veidekke:

– Vi bibehåller hög aktivitet och stabil lönsamhet i en mer krävande marknad samt ökar resultatet för koncernen jämfört med föregående år, säger han och fortsätter:

– Koncernen hade en god och bred orderingång under kvartalet, både vad gäller geografi och segment. Den norska byggverksamheten har en mycket solid orderbok och även om tillväxten planar ut förväntar vi oss god aktivitet även i framtiden. Inom byggverksamheten i Sverige har orderreserven följt den kraftiga nedgången på bostadsmarknaden och vi förväntar oss nu en avmattning i aktiviteten framöver, säger Jimmy Bengtsson som tillägger att efterfrågan på större  infrastrukturprojekt är god både i Norge och Sverige.  

Minskad orderingång

Koncernens omsättning under kvartalet uppgick till 11,2 miljarder NOK, (9,9 miljarder). Det var Bygg Norge, Hoffman och Infrastruktur Sverige som stod för ökningen.

Den ökade aktiviteten gav ett ökat nominellt resultat för koncernen och resultat före skatt under kvartalet var 387 miljoner NOK (355). Den samlade resultatmarginalen var 3,5 procent, mot 3,6 procent i andra kvartalet 2022.

Orderingången under kvartalet utgjorde 12,2 miljarder NOK, jämfört med 13,2 miljarder NOK under andra kvartalet 2022.

– Sammantaget visar resultaten att vi kan anpassa oss till en krävande marknadsutveckling. Vi är väl diversifierade, har olika kundgrupper och projekt med olika drivkrafter i många geografiska områden samt fortsätter att vara selektiva i vilka uppdrag vi tar oss an. Vi har fokus på förbättring och ser fortfarande stora möjligheter för att öka lönsamheten, säger Bengtsson.