Nyheter

Positivt trots minskad orderingång för NCC

Vd och koncernchef Tomas Carlsson tycker att NCC har fått en bra start på året.

Både omsättningen och orderingången minskade det första kvartalet för NCC.
– Årets första kvartal är vår lågsäsong, men samtliga affärsområden håller i sina förbättringar från 2020 och håller en stabil nivå, kommenterar Tomas Carlsson, vd och koncernchef för NCC.

I NCC:s första kvartalsrapport för året framgår att orderingången uppgick till 14 255 miljoner kronor, att jämföra med förra årets 15 452 miljoner kronor. Nettoomsättning landade på 10 140 miljoner kronor (11 766) och rörelseresultatet på -144 miljoner kronor (-69). Det lägre rörelseresultatet förklaras främst av att affärsområdet Property Development resultatavräknade kontorsprojektet K12 i Solna under det första kvartalet.

I pressmeddelandet skriver man att resultatet var stabilt i entreprenadrörelsen och i affärsområdet Industri. För Property Development har bolaget resultatavräknat ett projekt i Norge, men resultatet i kvartalet är påverkat av avsättningar för hyresgarantier och moms.

Trots den sjunkande orderingången betonar man ändå att orderstocken har stärkts, att orderingången är på en normal nivå för kvartalet och att efterfrågan ser god ut i alla länder.

Vd Tomas Carlsson skriver i sin kommentar till kvartalsrapporten att vädret de första månaderna innebär att väderberoende segment som asfaltsverksamheten i princip står still och att det är lägre aktivitet generellt i hela entreprenadrörelsen. ”Med beaktande av det har vi ändå fått en bra start på året och vi har en stark orderstock att arbeta med. De resultatförbättringar som vi såg under föregående år består eller förstärks” skriver han.

Han kommenterar även det rådande pandemiläget. ”Det har stundtals varit krävande att hantera men verksamheten har ändå fungerat väl. Projekten har framskridit och vi har inte mött allvarliga brister när det gäller material eller personal”.

Byggverksamheten i Sverige fortsätter sin positiva utveckling med god orderingång och en stark orderstock, skriver han, och påpekar att bostadsbyggandet ligger kvar på en stabil nivå med hälften hyresrätter.

”Även byggverksamheten i de övriga nordiska länderna utvecklas väl. Det finns en stark orderstock och vi ser en positiv utveckling även i vår norska verksamhet som vunnit flera projekt som ännu är i tidigt skede”.