Nyheter

Pressen hård på Ittur

Även Rörvik Timber-gruppen, som ingår i Ittur-koncernen, har det kärvt.<br/> 13 bolag står under rekonstruktion sedan i våras och 200 miljoner behövs till en nyemission.<br/> Och ännu fler av Ittur-koncernens bolag är pressade.

De 13 bolagen skriver i sin rekonstruktionsansökan att de under en tid har haft betalningssvårigheter på grund av konjunkturläget. De har brottats med fallande efterfrågan och priser samt kraftiga betalningsförseningar från exportförsäljningen.

Ett 50-tal företag har fordringar på Rörvik Timber-koncernen, varav Nordeas fordringar på drygt 600 miljoner kronor är störst.

– Fordringarna handlar om väldigt stora belopp, 1,2 miljarder, säger Rörvik Timbers rekonstruktör Börje Andersson.

Han arbetar just nu med att få till stånd en nyemission om 200 miljoner kronor, därefter ska förhandlingar vidtas med fordringsägarna.

Moderbolaget i Ittur-koncernen, Ittur AB, har också varit hårt pressat. Bolaget har skatteskulder på 5,4 miljoner kronor och i våras begärde Swedbank, med fordringar på drygt 33 miljoner kronor, att Ittur AB skulle försättas i konkurs.

Men bankens konkursansökan återkallades — enligt medieuppgifter efter en uppgörelse med Ittur i allra sista stund.

I slutet av november begärde en annan fordringsägare Ittur AB i konkurs. Den här gången var det Kalinehuset AB, som hyr ut en lokal i Malmö till Bygg Mark & Kabel i Malmö, BMK.

I sin konkursansökan skrev Kalinehuset att BMK inte har betalat hyran, totalt cirka 930 000 kronor, och att Ittur har lämnat en garanti att fastighetsägaren ska få sin hyra.

Konkursansökan återkallades dock i onsdags. I återkallelsen skriver Kalinhuset att Ittur har betalat 100 000 kronor av skulden.

Företaget Pegon Kungsbacka, som tillverkar bänkskivor för kök, är ett annat bolag i Ittur-koncernen som befinner sig i kris. Pegon Kungsbacka har 16,4 miljoner kronor i skulder och sattes i rekonstruktion tidigare i höstas.

I ansökan till rekonstruktion skriver Johan Hansen återigen att det är finanskrisen som har slagit undan fötterna på honom. Till följd av krisen har nyhusförsäljningen och utbyte av befintliga kök gått ner, vilket har gett Pegon Kungsbacka betalningssvårigheter.

Rekonstruktör Börje Andersson arbetar med planen att Pegon Kungsbacka ska slås ihop med ett annat bolag utanför Ittur-koncernen.

– Det pågår förhandlingar. Jag tror att det finns en lösning där, men som alltid beror det på finansieringen, säger rekonstruktörens handläggare Erik Wendel.

Johan Hansen har redan tvingats sälja Trivselhus och anläggningsbolaget Sveab.