Nyheter

Prisad för industriellt byggande

Sverker Andreasson på Bau-How tilldelas Svenska Väg- och vattenbyggares pris 2008. Han arbetade tidigare med utveckling av NCC:s industriella byggande.

Hösten 2002 involverades Sverker Andreasson i arbetet med en förstudie om industriellt byggande av flerbostadshus, det som senare blev NCC Komplett.

— Jag fick rollen som konstruktionsansvarig, vilket innebar att driva arbetet med att utveckla ett helt nytt stomsystem som var lämpat för en fullt integrerad industriell produktionsprocess. Under bara sju månader utvecklade vi byggsystem och produktionsteknik, process och organisation, samt uppförde en prototypbyggnad, berättar han.

Resultatet ledde, förutom till NCC Komplett som lades ner under uppmärksammade former, också till dotterbolaget NCC Komponent. Där verkade Sverker Andreasson som produktutvecklingschef fram till nedläggningen av den grenen av NCC under 2007.

— Trots att jag kände en stor sorg när NCC avvecklade NCC Komplett vill jag absolut inte vara utan denna period i min yrkeskarriär.
I dagsläget arbetar Sverker Andreasson som building system manager på Bau-How.

För sitt arbete med att utveckla processer och teknik för industriellt byggande har Sverker Andreasson tilldelats Svenska Väg- och vattenbyggares pris 2008.
Ur juryns motivering: ”Med stor ingenjörskonst och innovationsförmåga har Sverker flyttat det industriella byggandet framåt. Genom att söka och våga använda tekniklösningar från annan industri i vår traditionella bransch har Sverker bidragit till stort nytänkande.”

Priset delades ut under organisationens Samhällsbyggnadsdagar, som arrangerades med temat ”Samhällsbyggande i förändring”.