Nyheter

Prisbelönt miljöguru <br></br> går sin egen väg

Han valdes förra året till en av Australiens främsta ledare. Samma år fick han pris av den engelska tidningen Building Services Journal. <br></br> — Det jag är mest stolt över är mitt bidrag till samhället i form av miljömässigt byggande, säge

Ché Walls engagemang för grönt byggande är vida känt, både i hemlandet och i Storbritannien. Tidigare var han vd för australiensiska Lincolne Scott, ett konsultföretag i WSP-koncernen som fokuserar på miljö- och byggprojekt.
I dag har hans företag helt fusionerat med WSP och numera titulerar sig Ché Wall koncernchef för WSP Lincolne Scott. Med 10 000 medarbetare i ett globalt nätverk, varav 2000 i Sverige, är WSP ett av de största konsultföretagen i Europa.

Uppkallad efter den argentinska, marxistiska, revolutionären Ché Guevara och fostrad av, som han själv uttrycker det, hippieföräldrar, fick Ché Wall tidigt lära sig att inte leva över sina tillgångar.

— Jag fick veta att jag var privilegierad som hade resurser. Och att varje beslut som fattas har konsekvenser för miljö och människor. Man kan väl säga att jag har hållbarhet i blodet, säger 37-årige Ché Wall med ett leende.

Det var inte helt lätt att växa upp under 1970-talet i Storbritannien med ett namn som Ché. Gliringar från klasskamrater hörde till vardagen.
— Namnet var väl ett sätt för mina föräldrar att uttrycka sina förhoppningar om min framtid. Men den enda likheten jag har med min namne är att även han gillade att göra saker på sitt eget sätt.

Förutom att han arbetsmässigt vigt sitt liv åt grönt byggande, lever Ché som han lär. Han äger ingen bil och han är vegetarian.
— Det är faktiskt ett rätt enkelt beslut att leva utan bil. Jag har valt att bosätta mig nära mitt arbete. Varje beslut har konsekvenser och det är lätt att falla in i ett blint konsumerande. Man gör liksom saker bara för att man kan.

I Sverige finns i dag ingen homogen uppfattning om vad som är grönt byggande, men när Ché använder terminologin syftar han på ett omfattande begrepp som står för hur energisnålt huset är, om det är vatteneffektivt (kyl, toaletter med mera), om byggnadsmaterialet kan återvinnas, om materialet är miljömärkt, tillgången till transportsystem, inomhusklimatet samt hur effektivt man kan serva huset vad gäller leveranser av till exempel olja.

Byggsektorn är idag en av de största producenterna av växthusgas. Om man inkluderar emissioner från uppvärmning och el-produktion uppgår det till 40 procent av den globala produktionen.
Men byggsektorn är inte bara en av de största producenterna av växthusgaser, den har också den största potentialen att snabbt, omfattande och kostnadseffektivt minska sina utsläpp.

För 15 år sedan lämnade Ché Wall London för Australien. Där fick han möjlighet att utveckla sitt miljöarbete.
— För två år sedan hade jag sagt att Australien låg efter Europa i utvecklingen inom hållbart byggande, men den australiska marknaden inom området har ändrats radikalt sedan dess. Jag menar att det för närvarande inte finns någon motsvarighet i världen. Det är som en svänghjulseffekt — man puttar och puttar och känner att man har hårt motstånd, men så plötsligt händer något och hjulet snurrar allt fortare.

I dag krävs det att officiella byggnader i Australien uppförs med miljömärkt byggteknik. Det är en kraftfull markering som stärker deras varumärke, enligt Ché Wall.

Han menar att OS i Sydney 2000 starkt bidragit till Australiens framgångar inom miljöområdet. Planeringen inför detta gröna OS ledde till att intresset för gröna frågor växte.

År 2002 var Ché Wall med och bildade the Green Building Council of Australia (GBCA) och satt senare även som styrelseordförande i World Green Building Council. Globalt arbetar de för att styra fastighetsindustrin mot hållbart byggande. Chés engagemang handlar mycket om att ta sig runt regeringars inaktivitet och lyfta fram sin egen hållbara agenda.
GBCA introducerade Green Star, en ackreditering för miljöbyggande. Det har haft ett massivt inflytande på byggindustrin och på bara några år genomsyrar Green Star idag 70 procent av den kommersiella byggmarknaden i Australien.

— Vi har Green Buildings kontor över hela världen, men ännu inte i Sverige. Arbetet tjänar jag inga pengar på, men det gör mina föräldrar stolta, säger han och skrattar.

Vald till en av Australiens främsta ledare

Ålder:37 år.

Familj:Hustrun Adriana.

Yrke: Ingenjör. Koncernchef för WSP Lincolne Scott.

Aktuell:Uppmärksammad och prisbelönt australiensisk miljöguru inom byggsektorn. Valdes förra året till en av Australiens främsta ledare av Australian Business Review Weekly.
Samma år fick han priset ”The Sustainability Champion of the Year” av den engelska tidningen Building Services Journal.