Nyheter

Prischock när kylan satte in

Polarkylan över Skandinavien har fått elpriset att dra iväg till nya rekordnoteringar. Nu är spotpriset uppe i 14,60 kronor per kilowattimme. Svenska Kraftnät stryper exporten samtidigt som man dragit igång flera reservkraftverk.

Det som inte fick hända har nu hänt – polarkylan slår till samtidigt som de svenska kärnkraftverken bara går på halvfart.

Tidigare i höstas varnade elmarknadsbedömare för den här situtationen och man förutsåg stigande elpriser. Läs artikeln i Ny Teknik här.

Och den här veckan drog priskarusellen igång.

Priserna på elbörsen Nordpool för el som köps på marginalen låg i helgen på cirka 40 öre per kilowattimme men steg i takt med att SMHI:s prognoser blev allt säkrare.

Först till 70 öre, sedan till 80 öre, 1 krona – och så nu till 14,60 kronor per kilowattimme för el som köps för leverans i dag på eftermiddagen när förbrukningen är som högst.

Det är en prishöjning på 4000 procent! Se Nordpools pristabeller här.

Tidningen Affärsvärlden konstaterar i en artikel på torsdagsmorgonen att den som lusläst SMHI:s väderleksprognoser har kunnat göra sig en ordentlig hacka på att handla med terminer för elektricitet.

Priset på ett kontrakt för leverans under fredagen 18 december (Enod 1812-09) har sedan i fredags 11 december stigit från 42 euro per megawattimme till 57 euro på fredagen. Det motsvarar en uppgång på 36 procent.

Jonas Almquist, Sverigechef för energimäklaren Bergen Energi, säger till Dagens Industri i dag att den här pristoppen helt hade kunnat undvikas om kärnkraften körts normalt.

– Jag tror tyvärr att man i år medvetet har valt att förlänga underhållstoppen för att hålla uppe priserna på elmarknaden. Det är i så fall ett rån mot elkunderna. Normalt går den svenska kärnkraften i princip för fullt under vintern för att säkra elförsörjningen när förbrukningen är som högst, säger Jonas Almquist till DI.

Kärnkraft på halvfart

I Ringhals står tre av fyra reaktorer stilla. Både R1 och R2 har stått sedan i våras medan R3 stoppades i höstas. R4 går dock för fullt. Se Ringhals driftläge här.

I Forsmark står F2:an stilla medan F1 och F3 går. Se Forsmarks driftläge här.

I Oskarshamn går de två mindre reaktorerna O1 och O2 för fullt medan den stora O3:an står still. Se Oskarshamns driftläge här.